Bine aţi venit pe site-ul oficial al Primăriei Orașului Borșa !!! Vă Mulțumim că ne-ați vizitat și vă mai așteptăm !!!
  •  
  •  
  •  

 

Hotarari Consiliu Local Borsa 2018

HCL 1/2018 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului bugetar pe secțiunea de funcționare și pe secțiunea de dezvoltare pe anul 2017


HCL 2/2018 privind aprobarea numărului de asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav, în cursul anului 2018


HCL 3/2018 privind aprobarea destinației volumului de lemn pe picior din pădurile proprietatea orașului Borșa, ce urmează a se exploata în cursul anului 2018


HCL 4/2018 privind aprobarea prețurilor care urmează a fi practicate la vânzarea materialului lemnos din pădurea proprietatea orașului, pentru agenții economici și pentru populație, pe anul 2018


HCL 5/2018 privind înființarea Serviciului de Iluminat Public în orașul Borșa, fără personalitate juridică, în cadrul Serviciului de Utilități Publice Borșa, entitate aflată în subordinea Consiliului Local Borșa, aprobarea Regulamentului de desfășurare, a Caietului de Sarcini și a Indicatorilor de performanță ai acestuia, precum și darea în administrare de către Serviciul de Utilități Publice Borșa


HCL 6/2018 privind alipirea imobilelor de natură teren, aferente Pârtiei Olimpice aparținând domeniului public al orașului Borșa, în suprafața de 7728 mp identificat cu nr. Cadastral 56211, suprafața de 496 mp identificat cu nr. Cadastral 56216, suprafața de 6982 mp identificat cu nr. Cadastral 51904, suprafața de 1173 mp identificat cu nr. Cadastral 51917, suprafața de 2760 mp identificat cu nr. Cadastral 51914, suprafața de 10393 mp identificat cu nr. Cadastral 51918, suprafața de 10086 mp identificat cu nr. Cadastral 51910, suprafața de 3362 mp identificat cu nr. Cadastral 56215, conform referatului de alipire nr. 630 din 17.01.2018


HCL 7/2018 privind alipirea imobilelor de natură teren, aferente Pârtiei Olimpice aparținând domeniului public al orașului Borșa, în suprafața de 11115 mp identificat cu nr. Cadastral 51915, suprafața de 2140 mp identificat cu nr. Cadastral 51916, suprafața de 2920 mp identificat cu nr. Cadastral 51903, suprafața de 2536 mp identificat cu nr. Cadastral 51908, suprafața de 2996 mp identificat cu nr. Cadastral 51907, suprafața de 5600 mp identificat cu nr. Cadastral 56214, suprafața de 4012 mp identificat cu nr. Cadastral 51906, suprafața de 13323 mp identificat cu nr. Cadastral 51912, suprafața de 3767 mp identificat cu nr. Cadastral 56213, suprafața de 83 mp identificat cu nr. Cadastral 51905,conform referatului de alipire nr. 629 din 17.01.2018


HCL 8/2018 privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2017


HCL 9/2018 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2017 pentru Ocolul Silvic Alpina Borșa RA


HCL 10/2018 privind aprobarea bugetului local al orașului Borșa pe anul 2018


HCL 11/2018 privind implementarea proiectului ,,Colector principal de colectare a apei uzate menajere și Stației de Epurare în orașul Borșa, județul Maramureș"


HCL 12/2018 privind scoaterea din domeniul public și desființarea unor corpuri aparținând unor unități de învățământ ca urmare a obținerii avizului conform al Ministerului Educației Naționale în vederea demolării și schimbării de destinație


HCL 13/2018 privind dezmembrarea, identificarea, înscrierea și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren, în suprafața de 2199 mp și clădire în suprafața de 606 mp cu destinație Clădire Liceu Corp B, situate pe str. Libertății Nr. 52, din CF 52908 și din nr. Topo. 473/2, cuprins la poziția 114 din anexa la HCL 25/2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Botos Alexandru


HCL 14/2018 privind dezmembrarea, identificarea, înscrierea și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren în suprafața de 1903 mp și pentru următoarele corpuri de clădire: Liceu Corp C (Atelier Școlar) în suprafața de 566 mp, Grup Sanitar în suprafața de 65 mp și Garaj în suprafața de 89 mp, situate pe Str. Libertății nr. 54, din CF 52909 și din nr. Topo. 454, cuprins la poziția 112 din anexa la HCL 25/2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Botos Alexandru


HCL 15/2018 privind dezmembrarea, identificarea, înscrierea și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren în suprafața de 5299 mp și clădire în suprafață de 1190 mp cu destinație Clădire Școala nr. 8 și Sală de Sport, situate pe Str. Libertății nr. 76 din CF 53417 și nr. Topo. 281 în suprafața de 1850, din CF 267 și nr. Topo. 283 în suprafața de 180, din CF 271 și nr. Topo. 287/b în suprafața de 1650, din CF 51414 și nr. Topo. 288/2 în suprafața de 1619, cuprins la poziția 104 și 105 din anexa la HCL 25/2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Botos Alexandru


HCL 16/2018 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară, pe numele orașului Borșa, și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren în suprafața totală de 286 mp fără date de carte funciară, având categoria de folosință drum, aferent străzii 22 Decembrie, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 4 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Botos Alexandru


HCL 17/2018 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară, pe numele orașului Borșa, și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren în suprafața totală de 2128 mp fără date de carte funciară, având categoria de folosință drum, aferent străzii Aleea Tineretului, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 5 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din beton cimentat, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Botos Alexandru


HCL 18/2018 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară, pe numele orașului Borșa, și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren în suprafața totală de 1277 mp fără date de carte funciară, având categoria de folosință drum, aferent străzii Câmpului, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 3 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ sau macadam, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Botos Alexandru


HCL 19/2018 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară, pe numele orașului Borșa, și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren în suprafața totală de 1863 mp fără date de carte funciară, având categoria de folosință drum, aferent străzii Gârlei, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 3 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ sau macadam, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Botos Alexandru


HCL 20/2018 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară, pe numele orașului Borșa, și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren în suprafața totală de 1825 mp fără date de carte funciară, având categoria de folosință drum, aferent străzii Lacului, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 3 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ sau macadam, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Botos Alexandru


HCL 21/2018 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară, pe numele orașului Borșa, și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren în suprafața totală de 1162 mp fără date de carte funciară, având categoria de folosință drum, aferent străzii Nordului, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 5 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ sau macadam, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Botos Alexandru


HCL 22/2018 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară, pe numele orașului Borșa, și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren în suprafața totală de 332 mp fără date de carte funciară, având categoria de folosință drum, aferent străzii Prunilor, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 3 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ sau macadam, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Botos Alexandru


HCL 23/2018 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară, pe numele orașului Borșa, și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren în suprafața totală de 1667 mp fără date de carte funciară, având categoria de folosință drum, aferent străzii Zorilor, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 5 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din beton cimentat, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Botos Alexandru


HCL 24/2018 privind aprobarea organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Borșa și al instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al orașului Borșa


HCL 25/2018 privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul orașului Borșa


HCL 26/2018 privind aprobarea bugetului Ocolului SIlvic Alpina Borșa RA pe anul 2018


HCL 27/2018 privind încetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr. 15787/13.07.2017 încheiat între Consiliul Local Borșa și d-l Timiș Toader, cu domiciliul în orașul Borșa, str. Runcului nr. 39, având ca obiect închirierea pășunii alpine Obarsiile Cislei în suprafața de 23.44 ha


HCL 28/2018 privind încetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr. 15790/13.07.2017 încheiat între Consiliul Local Borșa și d-l Timiș Vasile, cu domiciliul în orașul Borșa, str. Fântâna nr. 42, având ca obiect închirierea pășunii alpine Ciungii Bălăsânii în suprafața de 171.79 ha


HCL 29/2018 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară pe numele orașului Borșa și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren, în suprafața totalală de 6756 mp, identificat din nr. Topo 9100/3 din CF 5618, din nr. Topo 9101/2/4 din CF 3979, din nr. Topo 9114 din CF 6320, din nr. Topo 9048 din CF 55001, din nr. Topo 9099 din CF 53985, din nr. Topo 9049 din CF 50091, din nr. Topo 9111 din CF 54622, având categoria de folosință drum aferent străzii Torentului, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 3 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002 cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ sau macadam, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Mihalyi Petru Ioan


HCL 30/2018 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară pe numele orașului Borșa și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren, în suprafața totalală de 3116 mp, fără date de carte funciară, având categoria de folosință drum aferent străzii Victor Babeș, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 5 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002 cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din beton cimentat, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Mihalyi Petru Ioan


HCL 31/2018 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară pe numele orașului Borșa și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren, în suprafața totalală de 1186 mp, identificat din nr. Topo 9033/4 din CF 3993, din nr. Topo 9023/2 din CF 2168, din nr. Topo 9020 din CF 6079, din nr. Topo 8893 din CF 5514, având categoria de folosință drum aferent străzii Stăvilarului, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 3 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002 cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ sau macadam, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Mihalyi Petru Ioan


HCL 32/2018 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară pe numele orașului Borșa și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren, în suprafața totalală de 4423 mp, fără date de carte funciară, având categoria de folosință drum aferent străzii Sârca - Tronson 1, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 3 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002 cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ sau macadam, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Mihalyi Petru Ioan


HCL 33/2018 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară pe numele orașului Borșa și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren, în suprafața totalală de 2713 mp, identificat din nr. Topo 8091 din CF 1178, din nr. Topo 8900 din CF 5832, din nr. Topo 8899 din CF 566, din nr. Topo 8894 din CF 3650, din nr. Topo 8891/2 din CF 4399 având categoria de folosință drum aferent străzii Lalelelor - Tronson 1, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 3 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002 cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ sau macadam, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Mihalyi Petru Ioan


HCL 34/2018 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară pe numele orașului Borșa și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren, în suprafața totalală de 2232 mp, fără date de carte funciară, având categoria de folosință drum aferent străzii Joseni - Tronson 1, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 3 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002 cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ sau macadam, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Mihalyi Petru Ioan


HCL 35/2018 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară pe numele orașului Borșa și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren, în suprafața totalală de 2050 mp, identificat din nr. Topo 8890/11/2 din CF 6551, având categoria de folosință drum aferent străzii Ferigei - Tronson 1, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 3 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002 cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ sau macadam, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Mihalyi Petru Ioan


HCL 36/2018 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară pe numele orașului Borșa și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren, în suprafața totalală de 510 mp, fără date de carte funciară, având categoria de folosință drum aferent străzii Cimbrului - Tronson 1, și imobilului de natură teren în suprafața totală de 717 mp fără date de carte funciară, având categoria de folosință drum aferent străzii Cimbrului - Tronson 2, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 3 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002 cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ sau macadam, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Mihalyi Petru Ioan


HCL 37/2018 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară pe numele orașului Borșa și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren, în suprafața totalală de 573 mp, identificat din nr. Topo 9062/4/2/2 din CF 53525, din nr. Topo 9069 din CF 5189, din nr. Topo 9047/4/2/2/2/2/2/3 din CF 50058, având categoria de folosință drum aferent străzii Bogdan Vodă - Tronson 1, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 5 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002 cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din beton cimentat, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Mihalyi Petru Ioan


HCL 38/2018 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară pe numele orașului Borșa și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren, în suprafața totalală de 602 mp, identificat din nr. Topo 9042/2/2/6 din CF 50021, având categoria de folosință drum aferent străzii Bogdan Vodă - Tronson 2, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 5 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002 cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din beton cimentat, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Mihalyi Petru Ioan


HCL 39/2018 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară pe numele orașului Borșa și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren, în suprafața totalală de 616 mp, identificat din nr. Topo 9041/3/3/6 din CF 603, având categoria de folosință drum aferent străzii Bogdan Vodă - Tronson 3, și pentru imobilul de natură teren, în suprafața totalală de 656 mp, identificat din nr. Topo 9041/3/3/6 din CF 603, având categoria de folosință drum aferent străzii Bogdan Vodă - Tronson 4, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 5 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002 cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din beton cimentat, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Mihalyi Petru Ioan


HCL 40/2018 privind identificarea, înscrierea, dezmembrarea și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren, în suprafața de 25 mp situat pe str. Zorilor, identificat din CF 50563 și din nr. Topo. 595/2 cuprins la poziția 172 din anexa la HCL 25/2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa atestat prin HG 934/2002 conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Botos Alexandru


HCL 41/2018 privind dezmembrarea imobilului de natură teren în suprafața totală de 570431 mp, situat în localitatea Borșa, în locul numit Runcul Știol, identificat cu nr. Cadastral 56264, în imobilul în suprafața de 564142, identificat cu nr. Cadastral 56454 și imobilul în suprafața de 6289 mp, identificat cu nr. Cadastral 56455, proprietatea publică a orașului Borșa, conform referatului de dezmembrare nr. 12678/12.12.2017


HCL 42/2018 privind identificarea, înscrierea și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren în suprafața de 6 mp, situat pe str. Decebal, identificat cu CF 54812 și din nr. Topo 780/3/3 cuprins la poziția 172 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Botos Alexandru


HCL 43/2018 privind identificarea, înscrierea și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren în suprafața de 16 mp, situat pe str. Decebal, identificat cu CF 54811 și din nr. Topo 779/3/1 cuprins la poziția 172 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Botos Alexandru


HCL 44/2018 privind identificarea, înscrierea și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren în suprafața de 67 mp, situat pe str. Decebal, identificat cu CF 53304 și din nr. Cadastral 9850 cuprins la poziția 172 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Botos Alexandru


HCL 45/2018 privind rectificarea bugetului local al orașului Borșa, pe anul 2018


HCL 46/2018 privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici, faza Studiu de Fezabilitate(SF) pentru proiectul ,,Reabilitare, înlocuire șarpantă și refațadizare clădire școală P+2E nr. 9, extindere P+2E și construire sală multifuncțională"


HCL 47/2018 privind încetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr. 14905/01.07.2015 încheiat între Consiliul Local Borșa și d-l Timiș Vasile cu domiciliul în orașul Borșa, str. Frăsinel nr. 133A, având ca obiect închirierea pășunii alpine Gardina în suprafața de 185,75 ha


HCL 48/2018 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară pe numele orașului Borșa și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren, în suprafața totalală de 529 mp, identificat din nr. Topo 8690/7 din CF 55081 și din nr. Topo 8688 din CF 4348, având categoria de folosință drum aferent străzii Bogdan Vodă - Tronson 5, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 5 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002 cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din beton cimentat, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Mihalyi Petru Ioan


HCL 49/2018 privind angajarea unui avocat să reprezinte interesele Comisiei Locale de fond funciar Borșa în contradictoriu cu Asociația Composesorală Borșa, în revizuirea Sentinței civile nr. 217/2004 pronunțate de Judecăoria Aleșd în dosarul nr. 769/2003, ca urmare a descoperirii unor noi înscrisuri


HCL 50/2018 privind angajarea unui avocat să reprezinte interesele orașului Borșa și ale Primăriei Borșa în cauza nr. 149/100/2018 având ca obiect procedura insolvenței în contradictoriu cu Asociația Composesorală Borșa, aflat pe rolul Tribunalului Maramureș


HCL 51/2018 privind modificarea bugetului local al orașului Borșa pe anul 2018


HCL 52/2018 privind aprobarea organizării și desfășurării Festivalului Nopți de Sânziene, ediția a XXXVI-a, în 24 Iunie 2018 precum și a sumei necesare din bugetul local al orașului Borșa pentru organizarea acestui eveniment


HCL 53/2018 privind angajarea unui avocat să reprezinte interesele Ocolului Silvic Alpina Borșa RA, în vederea promovării unor acțiuni în instanță, în contradictoriu cu Primăria Bogdan Vodă și S.C. TIM LEM S.R.L. pentru recuperarea unor sume de bani datorate de către aceștia


HCL 54/2018 privind încheierea unor contracte de comodat între orașul Borșa și Serviciul de Utilități Publice Borșa, având ca obiect autoturismul Volswagen, cu nr. de înmatriculare MM 11 HWE și autoutilitara Ford Tranzit cu nr. de înmatriculare MM 08 EWV


HCL 55/2018 privind completarea obiectului secundar de activitate al Serviciului de Utilități Publice Borșa cu cod CAEN 8129 - Alte activități de curățenie


HCL 56/2018 privind aprobarea unei cote de 35% a pierderilor de apă în sistemul de alimentare


HCL 57/2018 privind aprobarea actului adițional la contractul de concesiune nr. 183 / 19.07.2004 încheiat între orașul Borșa și SC IMPULS SRL, cu sediul în localitatea Borșa, Str. A. I. Cuza nr. 106, jud. Maramureș


HCL 58/2018 privind identificarea, înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară a orașului Borșa a imobilului situat în orașul Borșa, pe strada Zorilor, în suprafața de 5118 mp, cu destinația curte-blocuri, aparținând domeniului public, imobil înscris la poziția 172 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestată prin HG 934/2002, cu destinația terenuri intravilane, zona centrală la Blocuri, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Mihalyi Petru Ioan, imobil neidentificat cu date de carte funciară vechi


HCL 59/2018 privind înscrierea dreptului de proprietate pe numele orașului Borșa, dezmembrarea și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren, situat pe str. 22 Decembrie din orașul Borșa, în suprafață de 16 mp, identificat cu nr. topo. 603/2/3/3 din CF 50507, aparținând domeniului public al orașului Borșa la poziția 172 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Borșa, atestată prin HG 934/2002 conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Mihalyi Petru Ioan


HCL 60/2018 privind dezmembrarea imobilului de natură teren în suprafața totală de 27001 mp, situat în localitatea Borșa, Strada Lăzuci, identificat cu nr. Cadastral 56387, în imobilul în suprafața de 414 mp identificat cu nr. Cadastral 56700, în imobilul în suprafața de 5579 mp identificat cu nr. Cadastral 56701, în imobilul în suprafața de 7742 mp identificat cu nr. Cadastral 56702 și imobilul în suprafața de 13266 mp identificat cu nr. Cadastral 56703, proprietatea publică a orașului Borșa, conform referatului de dezmembrare nr. 3471 / 22.03.2018


HCL 61/2018 privind identificarea, înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară a orașului Borșa a imobilului situat în orașul Borșa, pe strada Ștrandului, în suprafața de 9481 mp, cu destinația curte-blocuri, aparținând domeniului public, imobil înscris la poziția 172 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestată prin HG 934/2002, cu destinația terenuri intravilane, zona centrală la Blocuri, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Botos Alexandru, imobil neidentificat cu date de carte funciară vechi


HCL 62/2018 privind identificarea, înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară a orașului Borșa a imobilului situat în orașul Borșa, pe strada Ștrandului, în suprafața de 871 mp, cu destinația curte-blocuri, aparținând domeniului public, imobil înscris la poziția 172 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestată prin HG 934/2002, cu destinația terenuri intravilane, zona centrală la Blocuri, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Botos Alexandru Gabriel, imobil neidentificat cu date de carte funciară vechi


HCL 63/2018 privind identificarea, înscrierea, dezmembrarea și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren în suprafața de 25 mp, situat pe str. Zorilor, identificat din CF 50563 și din nr. Topo. 595/2, cuprins la poziția 172 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Botos Alexandru


HCL 64/2018 privind aprobarea optimizării și adaptării soluțiilor tehnice și tehnologice ale Stației de epurare a apei uzate, respectiv recalibrarea și redimensionarea secțiunilor/lungimilor colectorului de canalizare a apei uzate menajere aferente obiectivului de investiții ,,Colector principal de colectare a apei uzate menajere și stație de epurare în orașul Borșa, jud. Maramureș"


HCL 65/2018 privind identificarea, înscrierea și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren, în suprafață de 64 mp, situat pe str. Aleea Tineretului, fără date de carte funciară, cuprins la poziția 172 din anexa la HCL 25/2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Botos Alexandru


HCL 66/2018 privind identificarea, înscrierea și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren, în suprafață de 64 mp, situat pe str. Decebal, fără date de carte funciară, cuprins la poziția 172 din anexa la HCL 25/2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Botos Alexandru


HCL 67/2018 privind identificarea, înscrierea și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren, în suprafață de 8334 mp și pentru imobilul de natură teren în suprafață de 1053 mp, aferente străzii Lăzuci, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobile înscrise la poziția 3 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002 conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Botos Alexandru


HCL 68/2018 privind identificarea, înscrierea și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren în suprafață de 595 mp și a imobilului de natură construcție în suprafață de 176 mp, identificate în CF 50203 din nr. Topo. 6890/2/2/2 situate pe str. Unirii, cu destinație Școala nr. 7 Corp C, cuprinse la poziția 96 sin anexa la HCL  25/2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Botos Alexandru


HCL 69/2018 privind înscrierea dreptului de proprietate pe numele orașului Borșa și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren în suprafața totală de 15000 mp, situat în zona Prislop, identificat cu nr. Topo. 7321/b/1/9/71 din CF 53758, imobil cuprin în domeniul public al orașului Borșa la poziția 150 din anexa la HCL 25/2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002 și transmiterea în administrarea Consiliului Județean Maramureș a acestui imobil, în vederea implementării proiectului ,,Centrul de Vizitare Parcul Național Munții Rodnei", pe perioada existenței construcției


HCL 70/2018 privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a orașului Borșa


HCL 71/2018 privind încetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr. 15755/13.07.2017 încheiat între Consiliul Local Borșa și d-l Ștețco Gabriel Grigore cu domiciliul în orașul Borșa, Str. Victoriei Nr. 91 având ca obiect închirierea pășunii alpine Știol - Lot 4 în suprafață de 116,96 ha


HCL 72/2018 privind împuternicirea d-nei Bradea Lavinia ocupând funcția publică de conducere de Șef Serviciu Asistență Socială și Autoritate Tutelară, să deschidă un cont bancar pe numele d-nei Mihali Ioana pusă sub interdicție prin sentința civilă nr 1745/2015 prin care s-a desemnat în calitate de tutore Consiliul Local Borșa


HCL 73/2018 privind aprobarea efectuării demersurilor pentru obținerea dreptului de exploatare a agregatelor minerale din albia râului Cisla, în cazuri de urgență ca: viituri, precipitații care au avariat sau au distrus poduri, drumuri, obiective economice, gospodării individuale, în scopul refacerii acestora, în limita cantității maxime de 2000 m3/an, pe anul 2018


HCL 74/2018 privind modificarea HCL 45/2016 privind desemnarea unor reprezentanți din partea Consiliului Local Borșa care să facă parte din Consiliul de administrație al unităților de învățământ de pe raza orașului Borșa


HCL 75/2018 privind modificarea bugetului local al orașului Borșa pe anul 2018


HCL 76/2018 privind aprobarea regulamentului, modelului de caiet de sarcini și modelului de contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, valoarea debitului de apă uzată menajeră preluat în canalizare precum și darea în administrare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, în modalitatea gestiunii directe Serviciului de Utilități Publice Borșa


HCL 77/2018 privind completarea HCL 57/2018 privind aprobarea ctului adițional la contractul de concesiune nr. 183 / 19.07.2014 încheiat între orașul Borșa și SC IMPULS SRL, cu sediul în localitatea Borșa, str. A.I.Cuza nr. 106, jud. Maramureș


HCL 78/2018 privind aprobarea participării Orașului Borșa la constituirea ,,Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Maramureș"


HCL 79/2018 privind identificarea, înscrierea și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren, în suprafața de 151mp, fără date de carte funciară, aferent străzii Albinelor - Transon 3 (fosta stradă Gârlei), aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 3 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ sau macadam conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Botos Alexandru


HCL 80/2018 privind identificarea, înscrierea și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren în suprafața de 595 mp și a imobilului de natură construcție în suprafața de 176 mp identificate în CF 50203 din nr. topo. 6890/2/2/2 pentru suprafața de 492 mp și fără date de CF pentru suprafața de 103 mp situate pe str. Unirii, cu destinație Școala nr. 7 Corp C, cuprinse la poziția 96 din anexa la HCL 25/2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat din HG 934/2002, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Botos Alexandru


HCL 81/2018 privind identificarea, înscrierea și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren, în suprafața de 678 mp, fără date de carte funciară, aferent străzii Fântâna, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 4 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002 cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Botos Alexandru


HCL 82/2018 privind modificarea bugetului local al orașului Borșa pe anul 2018


HCL 83/2018 privind declasarea calitativă a materialului lemnos, din lemn de lucru în lemn de foc, cu 61% față de volumul inițial, din partida nr. 975687 de produse accidentale din UP II Borșa, u.a. 108A cu volumul total de 435 mc lemn de molid


HCL 84/2018 privind schimbarea din funcție a domnului viceprimar Timiș Traian Remus


HCL 85/2018 privind alegerea în funcția de viceprimar al orașului Borșa a domnului Mihali Gavrilă


HCL 86/2018 privind încetarea mandatului de consilier al domnului Făt Viorel, înainte de termen, prin demisie


HCL 87/2018 privind încheierea unui contract de comodat între orașul Borșa și Asociația Susținem Spitalul de Recuperare Borșa - Sănătatea are Prioritate, având ca obiect o încăpere din imobilul situat în localitatea Borșa, str. Libertății nr. 46, județul Maramureș, din imobilul sediul Primăriei Vechi, făcând parte din domeniul public al orașului Borșa aprobat prin HCL 25/2001 poziția 81, înscris în Cartea Funciară nr. 53033 a orașului Borșa, cu nr. cadastral 53033-C1, în vederea utilizării lui de către comodatar ca sediu social


HCL 88/2018 privind dezmembrarea, atribuirea de număr cadastral, înscrierea dreptului de proprietate pe numele orașului Borșa, pentru suprafața de 84 mp de teren situat în orașul Borșa, str. Decebal, imobil identificat în CF 50111 cu nr. Topo. 771/a/3/3, nr. Topo. 773/3, nr. Topo. 774/b/3, nr. Topo. 774/a/3, nr. Topo. 775/3, nr. Topo. 776/3, nr. Topo. 772/b/3 și nr. Topo. 772/a/3 și aprobarea actului adițional la contractul de concesiune încheiat între orașul Borșa și numiții Fluțar Ștefan și soția Natalia Zenovia


HCL 89/2018 privind alipirea imobilului din CF 55869 cu nr. cad. 55869 în suprafața de 3 mp, proprietatea S.C. IMPULS SRL identificată cu CIF 2957021 și imobilului din CF 56892 cu nr. cad. 56892 în suprafața de 13 mp, proprietatea orașului Borșa, concesionat la S.C. IMPULS SRL în baza contractului de concesiune nr. 183 / 19.07.2004 și a actului adițional nr. 12991 / 02.07.2018 la contractul de concesiune nr. 183 / 19.07.2004, urmând a se înscrie în Cartea Funciară în cota 13/16 proprietatea orașului Borșa


HCL 90/2018 privind modificarea HCL 45/2016 privind desemnarea unor reprezentanți din partea Consiliului Local Borșa care să facă parte din Consiliul de Administrație al unităților de învățământ de pe raza orașului Borșa


HCL 91/2018 privind rectificarea bugetului local al orașului Borșa pe anul 2018


HCL 92/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,, Telegondolă și pârtie olimpică de schi, orașul Borșa"


HCL 93/2018 privind demararea procedurilor în vederea elaborării și aprobării unui Plan Urbanistic Zonal privind introducerea în intravilanul localității Borșa a suprafeței de aproximativ 80 de ha teren situat în zona numită Prisăci - Fântână și alipirea acestei suprafețe la zona de turism T-UTR7 existentă conform PUG aprobat prin HCL 115/2014, în vederea implementării proiectului ,,Telegondolă și pârtie olimpică de schi, orașul Borșa" și dezvoltării turismului zonal


HCL 94/2018 privind radierea dreptului de concesiune a S.C. MADALINA SRL cu sediul în Borșa, str. 22 Decembrie nr. 42 și schimbarea titularului dreptului de concesiune din evidențele de Carte Funciară în favoarea numitei Danci Constantinescu Maria Alina, cu domiciliul în orașul Borșa, str. 22 Decebrie nr. 42, în calitate de administrator pentru desfășurarea activității PFA Danci Constantinescu Maria Alina, cu sediul în Borșa, str. Victoriei nr. 5 Bl. 60 Ap. 50 SC. C ca urmare a acordului părților pentru suprafața totală de 126 mp identificat cu nr. Cadastral 55872 din CF 55872


HCL 95/2018 privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale aparținând domeniului public al orașului Borșa


HCL 96/2018 privind conferirea post-mortem a titlului de CETAȚEAN DE ONOARE domnului Ștețco Bogdan Gheorghe pentru salvare de vieți omenești prin donare de organe


HCL 97/2018 privind invalidarea mandatului de consilier al doamnei Talihan Aurica din partea Partidului Mișcarea Populară în cadrul Consiliului Local Borșa


HCL 98/2018 privind invalidarea mandatului de consilier al domnului Bursuc Alexandru Mihai din partea Partidului Mișcarea Populară în cadrul Consiliului Local Borșa


HCL 99/2018 privind invalidarea mandatului de consilier al domnului Mihali Vasile Cristian din partea Partidului Mișcarea Populară în cadrul Consiliului Local Borșa


HCL 100/2018 privind rectificarea bugetului local al orașului Borșa pe anul 2018


HCL 101/2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019


HCL 102/2018 privind organizarea activității de apărare împotriva incendiilor în unitatea administrativ teritorială a orașului Borșa


HCL 103/2018 privind încheierea unui contract de comodat între orașul Borșa în calitate de comodant și și Serviciul de Utilități Publice în calitate de comodatar, având ca obiect autoturismul Dacia Logan Ambition cu nr de înmatriculare MM 09 WWO, an fabricație 2005, identificat cu seria de caroserie UU1LSDABH35061167


HCL 104/2018 privind încheierea unui contract de comodat între Serviciul de Utilități Borșa în calitate de comodant și Serviciul Cultură în calitate de comodatar, având ca obiect autoturismul Volkswagen Transporter cu nr. de înmatriculare MM 11 HWE, an de fabricație 1994, identificat cu seria de caroserie WV2ZZZ70ZRH065517


HCL 105/2018 privind identificarea, înscrierea și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren în suprafața de 1972 mp și a imobilului de natură construcție în suprafața de 224 mp, identificate în CF 56203 din nr. topo. 2279/3, situate pe str. Runc, cu destinația Școala de 4 ani Runc, cuprinse la poziția 106 din anexa la HCL 25/2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, conform planului de amplasament și delimitare


HCL 106/2018 privind identificarea, înscrierea și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren în suprafața de 691 mp, identificat în CF 54070 din nr. topo. 7520, situat pe str. Valea Florilor cu destinația teren aferent Clădirii Școala de 4 ani Valea Florilor, cuprin la poziția 100 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002 conform planului de amplasament și delimitare


HCL 107/2018 privind încetarea cu acordul părților a contractului de concesiune nr. 4301 din 14.03.2011 încheiat între orașul Borșa și SC BEST VET COMPANY SRL, radierea dreptului de concesiune din evidențele de carte funciară și vânzarea directă a suprafeței de 225 mp, teren situat în orașul Borșa, str. Libertății nr. 1C, identificat cu nr. cadastral 54231, înscris în CF 54231 la SC BEST VET COMPANY SRL, cu sediul în localitatea Borșa, str. Ion Adameșteanu nr. 2, reprezentată prin doctor Pop Iulian


HCL 108/2018 privind încetarea cu acordul părților a contractului de concesiune nr. 186 din 27.09.2004, încheiat între orașul Borșa și concesionat în favoarea numiților Ierima Ioan și soția Ileana, radierea dreptului de concesiune din evidențele de carte funciară și vânzarea directă a suprafeței de 74 mp, teren situat în orașul Borșa, str. Decebal nr. 1, cota parte de 37/53 din suprafața totată de 106 mp, identificat cu nr. Cadastral 51123, înscris în CF 51123 la d-l. Ierina Ioan și soția Ileana, cu domiciliul în localitatea Vișeu de Sus, str. Petru Maior nr. 5C


HCL 109/2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Borșa și scoaterea la vânzare prin licitație publică deschisă a unor imobile de natură teren intravilan și aprobarea caietului de sarcini


HCL 110/2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a terenului în suprafața de 16 mp, situat pe str. 22 Decembrie nr. 4 bl. 22I, identificat în CF 56913, cu nr. Cadastral 56913 și concesionarea directă către SC MARISAND PROD SRL, cu sediul în Borșa str. 22 Decembrie nr. 4 bl. 20 ap. 2, în vederea extinderii spațiului comerciant existent, proprietatea solicitantei


HCL 111/2018 privind identificarea, înscrierea, dezmembrarea și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren, în suprafața de 23 mp, situat pe str. Libertății, identificat din CF 8711 și nr. Topo. 527/a/11/2/2/4/2/4, cuprins la poziția 172 din anexa la HCL. 25/2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, conform planului de amplasament și delimitare, trecerea din domeniul public în domeniul privat a suprafeței de 23 mp și concesionarea directă către Venczel Ioana în vederea extinderii spațiului comercial existent


HCL 112/2018 privind identificarea, înscrierea și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren în suprafața de 1405 mp, din CF 3443 și din nr. Topo. 7316/2 , aferent străzii Priseci - Tronson 6 aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 5 din anexa la HCL 25/2001, privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din beton cimentat conform planului de amplasament și delimitare


HCL 113/2018 privind identificarea, înscrierea și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren în suprafața de 1405 mp, fără date de carte funciară, aferent străzii Sânzienelor - Tronson 2, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 3 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atesta prin HG 934/2002, cu destinația stăzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ sau macadam conform planului de amplasament și delimitare


HCL 114/2018 privind scoaterea definitivă din fondul forestier, cu compensare, a terenului în suprafață de 9994 mp, situată în UP II (fost UP VII) ua 125 A = 356 mp, UA 125 B = 1531 mp, UA 125 N = 7107 mp și ua N1 = 1000 mp, proprietate publică a orașului în vederea amenajării unei cariere de piată în condițiile legii


HCL 115/2018 privind rectificarea bugetului local al orașului Borșa pe anul 2018


HCL 116/2018 privind aprobarea destinației volumului de lemn pe picior, din pădurile proprietatea orașului Borșa, ce urmează a se exploata în cursul anului 2019


HCL 117/2018 privind aprobarea prețurilor care urmează a fi practicate la vânzarea materialului lemnos din proprietatea orașului, inventariat în 2018 și nevalorificat, pentru agenții economici la prima licitație care va avea loc în 2019


HCL 118/2018 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din raza teritorială a orașului Borșa, pentru anul școlar 2019-2020


HCL 119/2018 privind identificarea, înscrierea și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren în suprafața de 18659 mp, identificat în CF 54022 din nr. topo. 1750/4/5/2 situat pe str. Dragoș Vodă, cu destinație teren Gară lângă CFR, cuprin la poziția 169 din anexa la HCL 25/2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, conform planului de amplasament și delimitare


HCL 120/2018 privind respingerea plângerii prealabile formulată de d-l Timiș Traian Remus împotriva HCL 84/2018 privind schimbarea sa din funcția de viceprimar al orașului Borșa și împotriva HCl 85/2018 privind alegerea unui nou viceprimarActualizat la data de: 04/02/2020


Curs Valutar
Click pentru cursul valutar...
Vremea
Click pentru vreme...