•  
 •  
 •  

 

Carte de Identitate Provizorie

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI BORȘA

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

Borșa, Str. Floare de Colț Nr. 1A; Cod Poștal: 435 200; Tel: 0262 / 342 322 Int. 112; Fax: 0262 / 342 864

CARTE DE IDENTITATE

CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE

VIZE DE REȘEDINȚĂ ALTE ACTE

 

Informații generale

Cartea de Identitate Provizorie se eliberează atunci când persoana nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea Cărții de Identitate sau în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și care locuiesc temporar în România.
 
Termenul de valabilitate al Cărții de Identitate Provizorii:
       Pentru Cartea de Identitate Provizorie, termenul de valabilitate se stabilește de Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, fiind cuprins între 30 de zile și un an.
 
Pentru eliberarea unei Cărți de Identitate Provizorii, actele se prezintă în ORIGINAL și copie xerox - nu se acceptă copii legalizate.
 

DOCUMENTE NECESARE:

 1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate. Cererea se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso. Se completează de către solicitant și se va semna în fața lucrătorului de la ghișeu;
 2. Certificatul de naştere (original şi copie xerox);
 3. Actul de Identitate al solicitantului; În cazul în care solicitantul nu deține un astfel de act, se va atașa un document emis de instituţii sau autorităţi publice, cu fotografie de dată recentă, pentru certificarea identităţii, respectiv: carte de alegător, paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar, diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ (original şi copie xerox);
 4. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original şi copie xerox). Documentul poate fi: Adeverință Reg. Agricol pentru persoanele care locuiesc la casă, Contract de vânzare-cumpărare pentru persoanele care locuiesc la bloc, etc. OBS. Dacă solicitantul nu este titularul spațiului de locuit este necesară prezența găzduitorului, care va prezenta actul de Identitate și actul de Proprietate (original şi copie xerox);
 5. 3 fotografii mărimea 3x4 cu bandă albă de 7 mm la bază;
 6. Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supavieţuitor (original şi copie xerox);
 7. Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, dacă este cazul (original şi copie xerox);
 8. Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor (original şi copie xerox);
 9. Chitanţa reprezentând contravaloarea Cărţii de Identitate Provizorii. Chitanța se obține de la Casieria Primăriei Borșa;
 10. Timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru, se obține de la Casieria Primăriei Borșa;

 

CONTACT:

Tel. 0262 / 342 322

 • int. 112 - Evidența Populației

Fax. 0262 / 342 864
 
PROGRAM  CU PUBLICUL:
Evidența Populației:

 • Luni – Joi: 8.30 – 16.00
 • Vineri - 8.30 - 14.00
 • Pauză de masă: 12.00 – 13.00

 PERSONAL

 • Agent Șef STEȚCO TOADER - Inspector Evidența populației
 • DANCIU NELU - Consilier Evidența Populației
    
   

Cautare
Curs Valutar
Click pentru cursul valutar...
Vremea
Click pentru vreme...