•  
 •  
 •  

 

Alte Acte

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI BORȘA

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

Borșa, Str. Floare de Colț Nr. 1A; Cod Poștal: 435 200; Tel: 0262 / 342 322 Int. 112; Fax: 0262 / 342 864

CARTE DE IDENTITATE

CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE

VIZE DE REȘEDINȚĂ ALTE ACTE

 

Furnizarea unor date din Registrul Național de Evidență a Persoanelor

Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, referitoare la:

- date de stare civilă (numele, prenumele, data şi locul naşterii, cât şi prenumele părinţilor persoanelor în cauză);
- date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informaţii;
- date referitoare la domiciliile şi reşedinţele acordate;
- date referitoare la codul numeric personal atribuit.

În situaţia în care o persoană fizică solicită transmiterea unor date cu caracter personal, prin intermediul unui cabinet individual de avocatură, este necesară formularea unei cereri scrise în acest sens, ce va fi depusă, spre competentă soluţionare, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia se află sediul acestui cabinet sau, dupa caz, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia domiciliază persoana fizică ale cărei date sunt solicitate.

Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor este reglementată de OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai dupa obţinerea, în prealabil, a consimţământului scris al persoanelor vizate. Consimţământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când există un temei legal justificat.

Se consideră temei legal justificat, solicitările unor date cu caracter personal primite din partea organelor de poliţie, Ministerului Apărării, Serviciului Român de Informaţii, Parchetului, Justiţiei, instituţiilor specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane îndreptăţite la ocrotire, autorităţilor de sănătate publică judeţene, caselor de pensii judeţene, executorilor judecătoreşti, persoanelor fizice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoanelor fizice care solicită comunicarea unor date proprii de evidenţa persoanelor, etc.
 

Taxele se vor plăti la Casieria Primăriei Borșa:

- taxa pentru furnizarea datelor este de 1 leu/persoană;

- iar taxa extrajudiciară de timbu este de 5 lei /cerere;

 
CONTACT:

Tel. 0262 / 342 322

 • int. 112 - Evidența Populației

Fax. 0262 / 342 864
 
PROGRAM  CU PUBLICUL:
Evidența Populației:

 • Luni – Joi: 8.30 – 16.00
 • Vineri - 8.30 - 14.00
 • Pauză de masă: 12.00 – 13.00

 PERSONAL

 • Agent Șef STEȚCO TOADER - Inspector Evidența populației
 • DANCIU NELU - Consilier Evidența Populației
    
   

Cautare
Curs Valutar
Click pentru cursul valutar...
Vremea
Click pentru vreme...