•  
 •  
 •  

 

Vize de Reședință

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI BORȘA

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

Borșa, Str. Floare de Colț Nr. 1A; Cod Poștal: 435 200; Tel: 0262 / 342 322 Int. 112; Fax: 0262 / 342 864

CARTE DE IDENTITATE

CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE

VIZE DE REȘEDINȚĂ ALTE ACTE

 

Informații generale

Cartea de Identitate Provizorie se eliberează atunci când persoana nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea Cărții de Identitate sau în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și care locuiesc temporar în România.
 
Termenul de valabilitate al Cărții de Identitate Provizorii:
       Pentru Cartea de Identitate Provizorie, termenul de valabilitate se stabilește de Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, fiind cuprins între 30 de zile și un an.
 
Pentru eliberarea unei Cărți de Identitate Provizorii, actele se prezintă în ORIGINAL și copie xerox - nu se acceptă copii legalizate.
 

DOCUMENTE NECESARE:

 1. Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței. Cererea se obţine de la serviciul SPCLEP Borșa sau se descarcă şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso. Se completează de către solicitant și se va semna în fața lucrătorului de la ghișeu;
 2. Actul de Identitate al solicitantului (original şi copie xerox);
 3. Documentul cu care se face dovada adresei de reședință (original şi copie xerox);
 4. Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani aflaţi în îngrijirea solicitantului şi care locuiesc împreună cu acesta (original şi copii xerox);
 5. Timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru, se obține de la Casieria Primăriei Borșa;
 6. Actul de Identitate al găzduitorului.

OBS. Găzduitorul trebuie să se prezinte personal la serviciul SPCLEP Borșa; În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate, ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.

 

CONTACT:

Tel. 0262 / 342 322

 • int. 112 - Evidența Populației

Fax. 0262 / 342 864
 
PROGRAM  CU PUBLICUL:
Evidența Populației:

 • Luni – Joi: 8.30 – 16.00
 • Vineri - 8.30 - 14.00
 • Pauză de masă: 12.00 – 13.00

 PERSONAL

 • Agent Șef STEȚCO TOADER - Inspector Evidența populației
 • DANCIU NELU - Consilier Evidența Populației
    
   

Cautare
Curs Valutar
Click pentru cursul valutar...
Vremea
Click pentru vreme...