•  
 •  
 •  

 

Serviciul Public Asistenta Sociala

SERVICIUL PUBLIC ASISTENȚĂ SOCIALĂ BORȘA

STR. FLOARE DE COLȚ NR. 1A
BORȘA 435200
TEL. 0262/342 235
FAX 0262/ 342 235
E-MAIL bradea_lavinia@yahoo.ro

Prezentarea Serviciului Public de Asistență Socială

Activitatea Serviciului Public Asistență Socială este subordonată viceprimarului orașului Borșa.

Atribuții Principale

• realizarea şi implementarea de programe care să conducă la eradicarea sărăciei
• realizarea unor activităţi, acţiuni, programe care să contribuie la implicarea comunităţii în viaţa socială a orașului Borșa .

Beneficii sociale

          Beneficiile de asistenţă socială reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale/familiale , în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum şi o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute  de legislația in vigoare.

Beneficiile de asistenţă socială  se clasifică astfel:

A) Beneficii de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială:

Beneficiile de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială se acordă pe perioade determinate de timp  şi pot cuprinde următoarele categorii principale:

 1. ajutoare sociale susţinute din bugetul de stat,  pentru categoriile de populaţie aflate în risc de sărăcie;
 2. ajutoare de urgenţă susţinute  din bugetul  local  acordat pentru situaţii datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor etc.;
 3. burse sociale şi ajutoare financiare pentru facilitarea accesului la educaţie, susţinute din bugetul de stat şi/sau din bugetele locale;
 4. ajutoare alimentare  acordate în cadrul programelor POAD,  familiilor defavorizate, susţinute din bugetul de stat   ;
 5. facilităţi privind utilizarea mijloacelor de transport în comun, accesul la comunicare şi informare, precum şi alte facilităţi prevăzute de lege.

B) Beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei:

Beneficiile pentru susţinerea copilului şi a familiei au în vedere naşterea, educaţia şi întreţinerea copiilor şi cuprind următoarele categorii principale:

 1. indemnizaţii pentru creşterea copiilor;
 2. stimulent  de inserţie
 3. alocația de susținerea familiei

C) Beneficii de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale:

Beneficiile de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale se acordă atât pentru asigurarea nevoilor de bază ale vieţii, cât şi în scopul promovării şi garantării exercitării de către acestea a drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi participării depline la viaţa societăţii. Principalele categorii de beneficii de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale sunt următoarele:

 1. angajarea asistentului personal
 2.  acordarea indemnizaţiei de îngrijire a persoanelor cu handicap ;
 3. facilităţi , în condiţiile legii.

Servicii sociale

Serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii. Sunt servicii de interes general şi se organizează în forme/structuri diverse, în funcţie de specificul activităţii/activităţilor derulate şi de nevoile particulare ale fiecărei categorii de beneficiari.

Categorii de servicii sociale 

Conform Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, serviciile sociale sunt clasificate în funcţie de scopul serviciului, în servicii de asistenţă şi suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanei, cum sunt :

a)  activităţi de informare despre drepturi si obligații beneficiarilor serviciilor sociale

b) masuri şi acțiuni de conștientizare si sensibilizare sociala;

c) masuri şi acțiuni de urgenta in vederea reducerii efectelor situațiilor de criza;

d) masuri şi acțiuni de sprijin in vederea menținerii in comunitate a persoanelor in dificultate;

e) activităţi si servicii de consiliere;

f) masuri şi activităţi de organizare si dezvoltare comunitara in plan social pentru încurajarea participării şi solidarității sociale;

e) orice alte masuri şi acțiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune sociala.

Serviciile sociale sunt destinate/adresate următoarelor categorii de beneficiari :

-       copilului şi/sau familiei;

-       persoanelor cu dezabilități;

-       persoanelor vârstnice;

-       victimelor violenţei în familie;

-       persoanelor fără adăpost;

-       persoanelor cu diferite adicţii (consum de alcool, droguri, alte substanţe toxice, internet, jocuri de noroc etc.);

-       victimelor traficului de persoane;

-       persoanelor private de libertate;

-       persoanelor sancţionate cu măsură educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate aflate în supravegherea serviciilor de probaţiune;

-       persoanelor cu afecţiuni psihice;

-       persoanelor din comunităţi izolate;

-       şomerilor de lungă durată;

-       aparţinătorii beneficiarilor.


PERSONAL

PERSONAL SPAS BORŞA

DOCUMENTE

DOCUMENTE SPAS BORŞA
Şef serviciu: Bradea Lavinia Aici puteţi vizualiza și/sau descărca toate documentele de interes public din cadrul Serviciului Public Asistență Socială din cadrul Primăriei Borşa. Documentele sunt în format '.doc' și pot fi vizualizate și tipărite cu ajutorul programului Microsoft Word sau cu ajutorul programului Word Viewer care este disponibil gratuit pe pagina oficială a companiei Microsoft, sau în format '.pdf' şi pot fi vizualizate și tipărite cu ajutorul programului Adobe Reader disponibil gratuit pe pagina oficială a companiei.
Şef Birou: Mihali Ioan
Birou Serviciul Asistenţă Socială:
 • Danci Veronica
 • Şteţco Ioana
 • Timiş Ileana
 • Tomoiagă Maria
 • Timiş Mirela

ATENŢIE !!! Vizualizaţi LISTA BUNURILOR CARE DUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII DREPTURILOR SOCIALE

 1. Acte necesare pentru angajare ca asistent personal
 2. Acte necesare alocaţie pentru susţinerea familiei
 3. Acte necesare indemnizaţie pentru îngrijirea copilului şi stimulent de inserţie
 4. Cerere pentru acordarea indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului şi stimulent de inserţie
 5. Adeverinţă salariat pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului
 6. Acte necesare pentru ajutor de urgenţă
 7. Acte necesare pentru ajutor social
 8. Cerere pentru acordarea unor drepturi sociale 
Compartiment Centru Multifuncţional de zi pentru persoane vârstnice:
 • Timiş Maria
 • Danci Paula
 • Olteanu Gheorghe

Vizitaţi pagina noastră web !!

 

 

 

 

Actualizat la data de: 05/12/2019

No documents found


Cautare