Bine aţi venit pe site-ul oficial al Primăriei Orașului Borșa !!! Vă Mulțumim că ne-ați vizitat și vă mai așteptăm !!!
  •  
  •  
  •  

 

29.10.2019

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții contractuale de EXPERT IMPLEMENTARE cu timp parțial 4 ore/zi, a unei funcții de INSTRUCTOR ACTIVITĂȚI IT cu timp parțial 4 ore/zi și a unei funcții de INSTRUCTOR ACTIVITĂȚI cu timp parțial 4 ore/zi, în cadrul proiectului "EDU@1000 Șanse la un viitor mai bun pentru 1000 de copii din Borșa și Vișeu de Sus"

Informații concurs
Tip Concurs Recrutare pe funcții contractuale
Data de susținere a interviului 12.11.2019 ora 10:00
Locația de desfășurare a concursului Primăria Borșa, str. Floare de Colț Nr. 1 A
Stare concurs Programat
Observații suplimentare

CONDITII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

            -  candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art.3 din Dispozitia primarului orasului Borsa inregistrata cu  nr.406/2018 privind  Procedura de recrutare si selectie pentru incadrarea de personal cu contract de munca pe perioada determinata , pe posturi in afara organigramei, in vederea  desfasurarii de activitati in cadrul proiectelor finantate din fonduri europene nerambursabile :

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

COMPETENTA MINIMA NECESARA SI  CONDITII  SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS  ( nivel de pregatire, specializari,calificari, calificari, operarePC minime necesare ) , conform proiectului:

  1. Pentru postul de EXPERT IMPLEMENTARE :

 -  studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

- specialitate / calificare  -asistenta sociala;

- experienta profesionala cuprinsa intre 5 – 10 ani;

- Utilizare programe si echipamente de  prelucrare automata a datelor : utilizare PC

2.  Pentru postul de INSTRUCTOR   IT -  PROFESOR IN INVATAMANTUL GIMNAZIAL :

            - studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv   studii   superioare   de   lungă   durată,   absolvite   cu   diplomă   de   licentă   sau echivalentă  ;

- specialitate / calificare  - informatica;

-  experienta profesionala  cuprinsa intre o zi - 5 ani

-  Utilizare programe si echipamente de  prelucrare automata a datelor : utilizare PC

3. Pentru postul de  : INSTRUCTOR ACTIVITATI  - PROFESOR IN INVATAMANTUL GIMNAZIAL:

-studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

- specialitate / calificare  - teatru, public speaking; social – media, pictura, muzica;

-  experienta profesionala  cuprinsa intre 1 zi - 5 ani

-  Utilizare programe si echipamente de  prelucrare automata a datelor : utilizare PC.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei orașului Borșa, Cam. 15 Birou Resurse Umane în perioada 29.10.2019 - 04.11.2019, până la ora 16:00. Detalii în Anunțul Atașat

Concurs afișat la data de 29.10.2019 ora 09:00


Actualizat la data de: 29/10/2019