Bine aţi venit pe site-ul oficial al Primăriei Orașului Borșa !!! Vă Mulțumim că ne-ați vizitat și vă mai așteptăm !!!
  •  
  •  
  •  

 

Trafic
Vizitatori: 84050, online: 1

ATRIBUTIILE SECRETARULUI
 
* coordoneaza, conduce si raspunde de buna functionare a Directiei Juridice si Administratie Publica Locala si a Serviciului Evidenta Informatizata a Persoanelor;
 
* avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului si hotarârile Consiliului Local;
 
* participa la sedintele consiliului local;
 
* acorda sprijin în redactarea proiectelor de hotarâri propuse de consilieri locali, primar, viceprimari sau de cetateni;
 
* organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor de Consilui Local si a dispozitiilor primarului;
 
* asigura publicarea rapoartelor anuale de activitate ale consilierilor locali;
 
* mite adeverinte privind înscrierile din Registrul Agricol;
 
* emite, la cerere, adeverinte în vederea înscrierii în evidenta de carte funciara a imobilelor de pe raza municipiului sau alte adeverinte cu privire la imobile, în baza documentatiei prezentate de serviciile de specialitate din aparatul primarului;
 
* alte atributii prevazute de lege, insarcinari date de primar sau de Consiliul Local;
 
* în lipsa secretarului, atributiile acestuia vor fi exercitate de catre directorul Directiei Juridice Administratie Publica Locala.
Curs Valutar
Click pentru cursul valutar...
Vremea
Click pentru vreme...

 

poca_borsa_mm_transp