Bine aţi venit pe site-ul oficial al Primăriei Orașului Borșa !!! Vă Mulțumim că ne-ați vizitat și vă mai așteptăm !!!
  •  
  •  
  •  

 

Trafic
Vizitatori: 83631, online: 1

Hotarari Consiliu Local Borsa 2012


H.C.L. 1/2012 - Privind incetarea mandatului de consilier a domnilui Timis Toader, inainte de termen, prin demisie.


 

HCL 2/2012 - Privind validarea mandatului de consilier a d-lui Mihali Mihai din partea Partidului National Liberal in cadrul Consiliului Local Borsa.


 

HCL 3/2012 - Privind aprobarea Bugetului local al orasului Borsa pe anul 2012.


 

HCL 4/2012 - Privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pe anul 2011.


 

HCL 5/2012 - Privind aprobarea organigramei a statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Borsa si al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Borsa.


 

HCL 6/2012 - Pentru modificarea HCL 42/2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Planului anual de evolutie a tarifelor si a cofinantarii proiectului "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures", aglomerarea Borsa.


 

HCL 7/2012 - Privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului public de salubrizare al orasului Borsa, in modalitate gestiune directa, catre Serviciul Salubrizare al aparatului de specialitate al primarului, fara personalitate juridica.


 

HCL 8/2012 - Privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului public de alimentare cu apa al orasului Borsa, in modalitate gestiune directa, catre Serviciul Apa Canal Baia Borsa, Rotundu, Repedea al aparatului de specialitate al primarului, cu personalitate juridica.


 

HCL 9/2012 - Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al orasului Borsa.


 

HCL 10/2012 - Privind completarea Hotararii 81/2011 prin care s-au stabilit impozitele si taxele locale pentru anul 2012.


 

HCL 11/2012 - Privind modificarea Art. 1 din Hotararea nr. 1/2011, prin care s-au aprobat inlesniri de la plata obligatiilor fiscale in sensul ca acordarea acestora se prelungeste pana la 31.12.2012.


 

HCL 12/2012 - Privind aprobarea destinatiei volumului de lemn pe picior, proprietatea orasului Borsa, care urmeaza a se exploata in cursul anului 2012.


 

HCL 13/2012 - Privind aprobarea preturilor care urmeaza a fi practicate la materialul lemnos, proprietatea orasului Borsa, pentru agentii economici si pentru populatie.


 

HCL 14/2012 - Privind constituirea fondului de accesibilitate al padurilor apartinand orasului Borsa, aflate in administrarea Ocolului Silvic Alpina Borsa.


 

HCL 15/2012 - Privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pe anul 2011 pentru Ocolul Silvic Alpina Borsa RA.


 

HCL 16/2012 - Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Alpina Borsa RA, pe anul 2012.


 

HCL 17/2012 - Privind atribuirea in folosinta cu titlu gratuit a suprafetei de 225 mp teren situat in orasul Borsa, in locul numit Zambroslavii, identificat cu nr. Topo 7339/b/1/3 din CF 50224, Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontiera Maramures in vederea constituirii unui turn de comunicatii necesar securizarii frontierei de stat a Romaniei, pe durata existentei constructiei.


 

HCL 18/2012 - Privind modificarea pozitiei 3, 4 si 5 din anexa la HCL 32/2003 privind insusirea bunurilor care apartin domeniului public al orasului Borsa cu privire la elementele de identificare ale strazilor cuprinse in aceste pozitii.


 

HCL 19/2012 - Privind aprobarea includerii in domeniul public al orasului Borsa aprobat prin HCL 25/2011 privind insusirea bunurilor care apartin domeniului public al orasului Borsa, atestat prin HG 934/2002 si reinventariat prin HCL 32/2003 a drumurilor agricole situate in unitatea administrativ teritoriala Borsa.


 

HCL 20/2012 - Privind aprobarea amanarii la plata a datoriilor la bugetul local pe anul 2011 a beneficiarilor de ajutor social, alocatie de sustinere ori indemnizatie de crestere a copilului.


 

HCL 21/2012 - Privind incetarea mandatului de consilier a domnului Mihalyi Vasile, inainte de termen, prin pierderea calitatii de membru al partidului politic pe a carui lista a fost ales.


 

HCL 22/2012 - Privind incetarea mandatului de consilier a domnului Stetco Ioan, inainte de termen, prin pierderea calitatii de membru al partidului politic pe a carui lista a fost ales.


 

HCL 23/2012 - Privind incetarea mandatului de consilier a domnului Timis Ioan, inainte de termen, prin demisie.


 

HCL 24/2012 - Privind validarea mandatului de consilier a domnului Mit Ioan din partea Partidului Democrat Liberal in cadrul Consiliului Local Borsa.


 

HCL 25/2012 - Privind validarea mandatului de consilier a doamnei Timis Angela din partea Partidului Democrat Liberal in cadrul Consiliului Local Borsa.


 

HCL 26/2012 - Privind validarea mandatului de consilier a domnului Hantig Lucian din partea Partidului National Liberal in cadrul Consiliului Local Borsa.


 

HCL 27/2012 - Privind modificarea Art. 1 din Hotararea nr. 54/2008 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate.


 

HCL 28/2012 - Privind modificarea pozitiei nr. 83 din Anexa la HCL 32/2003 privind inventarul domeniului public si dezmembrarea nr. Topo 525/b din CF 52311 in suprafata totala de 590 mp, pe care este edificata cladirea Bibliotecii Borsa, atribuirea de numar cadastral si inscrierea dreptului de proprietate pe orasul Borsa pentru suprafata de 355 mp.


 

HCL 29/2012 - Privind planul de actiuni si lucrari de interes local pentru persoane apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2012.


 

HCL 30/2012 - Privind reactualizarea taxelor de pasunat pe anul 2012.


 

HCL 31/2012 - Privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 9.000.000 lei.


 

HCL 32/2012 - Privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului "Centrul National de Informare si Promovare Turistica in orasul Borsa, judetul Maramures".


 

HCL 33/2012 - Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si bugetul proiectului "Centrul National de Informare si Promovare Turistica in orasul Borsa, judetul Maramures".


 

HCL 34/2012 - Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru amplasarea Centrului de Colectare deseuri voluminoase, orasul Borsa.


 

HCL 35/2012 - Privind rectificarea bugetului local al orasului Borsa pe anul 2012.


 

HCL 36/2012 - Privind aprobarea dezmembrarii nr. cadastral 52136 din CF 52136 in suprafata totala de 760 mp, situat in localitatea Borsa, strada Lazuci, si aprobarea atribuirii de numere cadastrale corespunzatoare suprafetelor dezmembrate.


 

HCL 37/2012 - Privind modificarea pozitiei nr. 140 din anexa la HCL 32/2003 privind inventarul domeniului public, atribuirea de numar cadastral pentru imobilul de natura teren in suprafata de 448 mp situat in localitatea Borsa, strada Lazuci, identificat cu nr. Topo. 530/3/2/2/7/2 din CF 50286 si inscrierea dreptului de proprietate pe orasul Borsa.


 

HCL 38/2012 - Privind aprobarea noilor denumiri pentru reteaua scolara di subordinea Consiliului Local Borsa.


 

HCL 39/2012 - Privind modificarea HCL 32/2012 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului "Centrul National de Informare si Promovare Turistica in orasul Borsa, judetul Maramures".


 

HCL 40/2012 - Privind acordarea titlului de "Cetatea de onoare al orasului Borsa" Preasfintitului Iustin Sigheteanul, Episcop al Maramuresului si Satmarului.


 

HCL 41/2012 - Privind acordarea post mortem a titlului de "Cetatean de onoare al orasului Borsa", domnului Lungu Iuliu.


 

HCL 42/2012 - Privind acordarea post mortem  a titlului de "Cetatean de onoare al orasului Borsa", Parintelui Protopop Miron Codrea Ioan Nutu.


 

HCL 43/2012 - Privind vanzarea directa a suprafetei totale de 500 mp teren situat in orasul Borsa, strada Lazuci, identificat cu nr. cadastral 50387, inscris in CF 50387 la SC LIV68 SRL, cu sediul in Borsa, strada Bogdan Voda, nr. 17, aferent parcarii proprietatea societatii.


 

HCL 44/2012 - Privind trecerea din domeniul public al orasului in domeniul privat si vanzarea prin licitatie publica deschisa a 2 loturi de teren situate in orasul Borsa, strada Lazuci.


 

HCL 45/2012 - Privind modificarea Hotararii nr. 8/2008 prin care s-au aprobat preturile si tarifele la apa potabila in orasul Borsa, in sensul ca, cantitatea de apa potabila pe persoana in regim pausal se reduce de la 8 mc la 4 mc.


 

HCL 46/2012 - Privind acordarea cu titlu gratuit a cantitatii de 200 mc masa lemnoasa din padurea orasului Borsa, Bisericii Ortodoxe Borsa - Pietroasa pentru continuarea construirii lacasului de cult.


 

HCL 47/2012 - Privind aprobarea trecerii din domeniul public al orasului in domeniul privat a pasunilor alpine de la pozitiile 150 si 184 din anexa la HCL 32/2003 privind insusirea bunurilor care apartin domeniului public al orasului Borsa si punerea acestora la dispozitia Comisiei Locale de aplicare a fondului funciar Borsa.


 

HCL 48/2012 - Privind acordarea post mortem a titlului de "Cetatea de onoare al orasului Borsa", Parintelui Danci Grigore Catuna, impuscat de catre armata hortista pentru motive religioase.


 

HCL 49/2012 - Privind aprobarea suportarii de la bugetul local al orasului Borsa a cofinantarii in suma de 500 RON pentru realizarea Proiectului EBC-013 "eDialog" - Cultura fara bariere depus de Biblioteca Oraseneasca Borsa.


 

HCL 50/2012 - Privind incetarea mandatului de consilier a domnului Bota Gavrila, inainte de termen, prin pierderea calitatii de membru al partidului politic pe a carui lista a fost ales, respectiv a incetarii exercitarii functiei de viceprimar al orasului Borsa.


 

HCL 51/2012 - Privind alegerea in functia de viceprimar al orasului Borsa a domnului Grec Nicoara.


 

HCL 52/2012 - Privind validarea mandatului de consilier a domnului Sandru Ioan, din partea Partidului National Liberal, in cadrul Consiliului Local Borsa.


 

HCL 53/2012 - Privind infratirea dintre orasul Borsa - Romania si orasul Salgotarjan - Ungaria.


 

HCL 54/2012 - Privind rectificarea bugetului local al orasului Borsa pe anul 2012.


 

HCL 55/2012 - Privind aprobarea cantitatii de 1700 mc masa lemnoasa, cu titlu gratuit din padurea proprietate publica a orasului Borsa, unor unitati de cult din orasul Borsa, in cantitatile prevazute in anexa.


 

HCL 56/2012 - Privind aprobarea caietului de sarcini privind concesionarea Serviciului de transport public local de persoane.


 

HCL 57/2012 - Privind alegerea comisiei de validare.


 

HCL 58/2012 - Privind validarea mandatelor consilierilor din cadrul Consiliului Local.


 

HCL 59/2012 - Privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local.


 

HCL 60/2012 - Privind alegerea presedintelui de sedinta.


 

HCL 61/2012 - Privind alegerea viceprimarului orasului Borsa.


 

HCL 62/2012 - Privind modificarea HCL Borsa nr. 53/2008 privind Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local Borsa.


 

HCL 63/2012 - Privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate.


 

HCL 64/2012 - Privind numirea administratorului si Consiliului de Administratie al SC TURISM SKI BORSA "Perla Transilvaniei" SRL.


 

HCL 65/2012 - Privind efectuarea demersurilor necesare in vederea emiterii unei Hotarari a Guvernului Romaniei pentru trecerea Spitalului de Recuperare Borsa si a patrimoniului acestei institutii, din domeniul public al Statului Roman si administrarea Ministerului Sanatatii, in domeniul public al orasului Borsa si administrarea Consiliului Local Borsa.


 

HCL 66/2012 - Privind aprobarea componentei Consiliului de administratie al Ocolului Silvic Borsa Regie Autonoma.


 

HCL 67/2012 - Privind acceptarea donatiei indemnizatiilor de consilier local si a salariului cuvenit pentru exercitarea functiei de primar al orasului Borsa catre bugetul local al orasului.


 

HCL 68/2012 - Privind iesirea orasului Borsa din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Maramures.


 

HCL 69/2012 - Privind iesirea orasului Borsa din Adunarea Generala a Actionarilor SC VITAL SA.


 

HCL 70/2012 - Privind rectificarea bugetului local al orasului Borsa pe anul 2012 si a listei de investitii.


 

HCL 71/2012 - Privind constituirea Comisiei Locale de ordine publica a orasului Borsa.


 

HCL 72/2012 - Privind aprobarea componentei nominale a unitatii locale de combatere a bolilor transmisibile ale animalelor si zoonozelor in orasul Borsa.


 

HCL 73/2012 - Privind modificarea HCL 35/2005 privind numirea comisiei de repartizare a locuintelor sociale.


 

HCL 74/2012 - Privind constituirea comisiei de receptie la obiectivul "Telegondola debreiabila cu vehicule de 8 locuri" si "Dezvoltarea zonei turistice Borsa - partie olimpica Borsa".


 

HCL 75/2012 - Privind revocarea Hotararii nr. 20/2012 a Consiliului Local Borsa.


 

HCL 76/2012 - Privind revocarea Hotararii nr. 55/2012 a Consiliului Local Borsa prin care s-a aprobat atribuirea masei lemnoase, cu titlu gratuit, din padurea proprietate publica a orasului Borsa, unor unitati de cult din orasul Borsa.


 

HCL 77/2012 - Privind aprobarea modelului magaziilor de lemne care vor fi inchiriate locatarilor de la blocurile din orasul Borsa.


 

HCL 78/2012 - Privind aprobarea participarii orasului Borsa la "Programul national multianual" pentru "Reabilitarea termica a blocului de locuinte str. Independentei, Bloc 4".


 

HCL 79/2012 - Privind achizitionarea cantitatii de 5.000 litri de motorina pentru lucrari urgente de salubrizare a orasului Borsa si pentru consolidarea unor maluri.


 

HCL 80/2012 - Privind modificarea Hotararii nr. 64/2012 a Consiliului Local Borsa prin care s-a numit Consiliul de administratie a SC TURISM SKI BORSA "Perla Transilvaniei" SRL.


 

HCL 81/2012 - Privind infiintarea societatii comerciale cu raspundere limitata "Servicii Publice Locale Borsa", ca persoana juridica pentru servicii publice de interes local.


 

HCL 82/2012 - Privind schimbarea denumirii unor strazi din orasul Borsa.


 

HCL 83/2012 - Privind revocarea Hotararii nr. 56/2012 a Consiliului Local Borsa prin care s-a aprobat aprobarea caietului de sarcini privind concesionarea Serviciului de transport public local de persoane.


 

HCL 84/2012 - Privind desemnarea unor reprezentanti din partea Consiliului Local Borsa care sa faca parte din Consiliul de administratie al unitatilor de invatamant de pe raza orasului Borsa.


 

HCL 85/2012 - Privind desemnarea unor reprezentanti din partea Consiliului Local Borsa care sa faca parte din Consiliul de administratie al Spitalului de Recuperare Borsa.


 

HCL 86/2012 - Privind modificarea HCL 37/2011 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de "cetatean de onoare al orasului Borsa".


 

HCL 87/2012 - Privind aprobarea contractului de finantare nr. 15 din 31.07.2012 incheiat intre orasul Borsa si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului privind alocarea sumei de 6.220.000 lei de la bugetul MDTR pe anul 2012 pentru realizarea proiectului "Schi in Romania, statiunea Borsa".


 

HCL 88/2012 - Privind rectificarea bugetului local al orasului Borsa pe anul 2012 si a listei de investitii.


 

HCL 89/2012 - Privind aprobarea transferarii sumei de 6.220.000 lei din bugetul local, din contul Consiliului Local in contul SC Turism Ski Borsa Perla Transilvaniei SRL.


 

HCL 90/2012 - Privind aprobarea cantitatii de 200 mc masa lemnoasa, cu titlu gratuit, din padurea proprietate privata a orasului Borsa, pentru reparatii la acoperisul Cresei de copii, si pentru construirea magaziilor de lemne pentru populatie.

 


 

HCL 91/2012 - Privind numirea Consiliului de administratie al Ocolului Silvic Alpina Borsa RA.


 

HCL 92/2012 - Privind aprobarea preturilor care urmeaza a fi practicate la vanzarea materialului lemnos din padurea, proprietate a orasului, pentru agentii economici si pentru populatie pe anul 2012.


 

HCL 93/2012 - Privind rectificarea bugetului local al orasului Borsa pe anul 2012 si a listei de investitii.


 

HCL 94/2012 - Privind acordarea cotei lunare de 200 litri motorina si 150 litri benzina Inspectoratului Judetean de Politie Maramures, necesara asigurarii interventiilor.


 

HCL 95/2012 - Privind modificarea Art. 2 din HCL nr. 67/2012 a Consiliului Local Borsa, prin care s-a acceptat donatia indemnizatiilor de consilier local si a salariului cuvenit pentru exercitarea functiei de primar al orasului Borsa, catre bugetul local al orasului.


 

HCL 96/2012 - Privind modificarea pozitiei 147 din HCL 32/2003 prin care s-a aprobat reinventarierea bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Borsa catre Consiliul Local Borsa.


 

HCL 97/2012 - Privind modificarea sediului social al Ocolului Silvic Alpina Borsa Regie Autonoma.


 

HCL 98/2012 - Privind modificarea actului constitutiv al societatii comerciale cu raspundere limitata "SC Turism Ski Borsa Perla Transilvaniei", ca persoana juridica pentru servicii publice de interes local.


 

HCL 99/2012 - Privind atribuirea nr. Cadastral pentru terenul in suprafata totala de 218 mp, identificat cu nr. CF 50916 din nr. Topo. 7785/2/3 apartinand domeniului public al orasului Borsa aprobat prin HCL 32/2003 la poz. 94 si inscrierea dreptului de proprietate pentru acest imobil pe orasul Borsa, conform schitei de dezmembrare intocmita de tehnician topograf Timis Petre.


 

HCL 100/2012 - Privind atribuirea cu titlu gratuit a terenului in suprafata de 7.2 ha in locul numit "Pasul Prislop" Borsa, identificat cu nr. Topo. 7321/b/1/9/53, CF 7619 "Ordinul Sfantului Vasile Cel Mare Provincia Sfintii Apostoli Petru si Pavel Romania" pe perioada existentei constructiei.


Hotararile de Consiliu Local Borsa de la nr. 101 pana la nr. 157/2012 

 Actualizat la data de: 04/02/2020


Curs Valutar
Click pentru cursul valutar...
Vremea
Click pentru vreme...

 

poca_borsa_mm_transp