Bine aţi venit pe site-ul oficial al Primăriei Orașului Borșa !!! Vă Mulțumim că ne-ați vizitat și vă mai așteptăm !!!
  •  
  •  
  •  

 

Hotarari Consiliu Local Borsa 2017

HCL 1/2017 privind încetarea mandatului de consilier al domnului Mihali Emiliu Ioan, înainte de termen, prin demisie


HCL 2/2017 privind validarea mandatului de consilier al domnului Mihali Gavrila din partea Uniunii Naționale pentru Progresul României în cadrul Consiliului local Borșa


HCL 3/2017 privind validarea mandatului de consilier al domnului Ștețco Gabriel Bogdan din partea Partidului Național Liberal în cadrul Consiliului local Borșa


HCL 4/2017 privind desfășurarea Serbărilor Zăpezii ediția a XIV a în perioada 17-18 Februarie și alocarea sumei de 191.497,5 lei pentru organizarea acestui eveniment


HCL 5/2017 privind deschiderea procedurii simplificate de faliment a societății SC Turism Ski Borșa ,,Perla Transilvaniei" SRL având asociat unic Consiliul Local al orașului Borșa cu sediul social în localitatea Borșa str. Floare de Colț nr. 1A JUD. Maramureș


HCL 6/2017 privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2016


HCL 7/2017 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2016 pentru Ocolul SIlvic Alpina Borșa RA


HCL 8/2017 privind modificarea HCL 93/2016 prin care s-au stabilit impozitele și taxele locale pentru anul 2017


HCL 9/2017 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară a orașului Borșa și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren aferent str. Armoniei, în suprafață de 896 mp cuprins în domeniul public, imobil înscris la poziția 3 din anexa HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ și macadam, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Batos Alexandru Gabriel, imobil neidentificat cu date de carte funciară vechi


HCL 10/2017 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară a orașului Borșa și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren aferent str. Dimineții, în suprafață de 918 mp cuprins în domeniul public, imobil înscris la poziția 3 din anexa HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ și macadam, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Batos Alexandru Gabriel, imobil neidentificat cu date de carte funciară vechi


HCL 11/2017 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară a orașului Borșa și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren aferent str. Gruiul lui Dan, în suprafață de 7840 mp cuprins în domeniul public, imobil înscris la poziția 3 din anexa HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ și macadam, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Batos Alexandru Gabriel, imobil neidentificat cu date de carte funciară vechi


HCL 12/2017 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară a orașului Borșa și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren aferent str. Rândunelelor, în suprafață de 1094 mp cuprins în domeniul public, imobil înscris la poziția 3 din anexa HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ și macadam, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Batos Alexandru Gabriel, imobil neidentificat cu date de carte funciară vechi


HCL 13/2017 privind atribuirea în folosință cu titlu gratuit a terenului în suprafață de 1287 mp înscris în CF 53584 cu nr. cadastral 53584 proprietatea orașului Borșa, situat pe strada Lăzuci, la Ocolul Silvic Alpina Borșa Regie Autonomă în scopul utilizării ca și punct de lucru pentru înființarea unui depozit de lemn de foc pentru populație pe perioada funcționării regiei autonome


HCL 14/2017 privind dezmembrarea imobilului de natură teren în suprafață totală de 150 mp situat în Loc. Borșa, str. Victoriei, având numărul cadastral 55191 în imobilul în suprafață de 50 mp identificat cu număr cadastral 55509 și în imobilul în suprafață de 100 mp identificat cu numărul cadastral 55510 conform referatului de dezmembrare cu nr. 939/01.02.2017


HCL 15/2017 privind identificarea, înscrierea și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren, situat pe str. Brădet din orașul Borșa în suprafață totală de 126568 mp, aferent Pârtiei Schi Alpin, Telescaun, Teleschi care aparține domeniului public al orașului Borșa la poziția 79 din anexa cu inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, aprobat prin HCL 25/2001, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Batos Alexandru Gabriel


HCL 16/2017 privind identificarea, înscrierea și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren, situat în orașul Borșa în suprafață totală de 450 mp, aferent Construcției pentru Salvamont pe Pășunea Alpină Runcul Știol, identificat în CF 50059 cu nr. topo. 7321/b/1/9/74/127/16/27, care aparține domeniului public al orașului Borșa la poziția 138 din anexa cu inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, aprobat prin HCL 25/2001, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Batos Alexandru Gabriel


HCL 17/2017 privind modificarea HCL 39/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate


HCL 18 /2017 privind implementarea proiectului ,,Colector principal de colectare a apei uzate menajere și Stației de Epurare în orașul Borșa județul Maramureș"


HCL 19/2017 privind implementarea proiectului ,,Reabilitare conductă magistrală distribuție apă și rezervoare înmagazinare apă în orașul Borșa județul Maramureș"


HCL 20/2017 privind mandatarea primarului orașului Borșa să facă demersurile necesare în vederea închirierii terenului în suprafață de 1500 mp din CF 8779, situat în intravilanul orașului Borșa, str. Victoriei nr. 18, cu destinație bază sportivă, teren de handbal de la domnul Danci Ioan cu domiciliul în Borșa, str. Victoriei nr. 123 B în vederea amenajării unei parcări


HCL 21/2017 privind aprobarea închirierii unor apartamente în vederea repartizării acestora ca și locuințe de serviciu pentru medicii încadrați la Spitalul de Recuperare Borșa


HCL 22/2017 privind aprobarea bugetului local al orașului Borșa pe anul 2017


HCL 23/2017 privind aprobarea bugetului Ocolului Silvic Alpina Borșa RA pe anul 2017


HCL 24/2017 privind implementarea proiectului ,,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE FORESTIERE ÎN ORAȘUL BORȘA, JUDEȚUL MARAMUREȘ"


HCL 25/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE FORESTIERE ÎN ORAȘUL BORȘA, JUDEȚUL MARAMUREȘ"


HCL 26/2017 privind modificarea poziției 201 din anexa la HCL 32/2003 privind reinventarierea bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa cu privire la elementele de identificare


HCL 27/2017 privind aprobarea destinației volumului de lemn pe picior din pădurile proprietatea orașului Borșa ce urmează a se exploata în cursul anului 2017


HCL 28/2017 privind aprobarea prețurilor care urmează a fi practicate la vânzarea materialului lemnos din pădurea proprietatea orașului pentru agenții economici și pentru populație pe anul 2017


HCL 29/2017 privind aprobarea bugetului SC Turism Schi Borșa Perla Transilvaniei


HCL 30/2017 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2017


HCL 31/2017 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,Reabilitare și Modernizare Străzi în orașul Borșa, cartier Rotundu Baia Borșa: str. Filonului, Energiei, Luceafărului, Garoafei, Dealul Râșilor" aprobată prin HCL 51/2015


HCL 32/2017 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,Reabilitare și Modernizare Străzi în orașul Borșa, cartier Cercănel Complex: str. Valcelelor, Teiului, Cercănel, Fântâna-Stibina, Cascada" aprobată prin HCL 49/2015


HCL 33/2017 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,Reabilitare și Modernizare Străzi în orașul Borșa, cartier Gară: str. Valea Hotarului, Eroilor, Bujorului, Pârâului, Văilor, Forestierilor, Fața Gării, Țapinarilor" aprobată prin HCL 52/2015


HCL 34/2017 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,Reabilitare și Modernizare Străzi în orașul Borșa, cartier Peco Poiana: str. Gruiul lui Dan, Valea Ilei, Rândunelelor, Crângului, Frăsinel, Armoniei, Dimineții, Comarnici, Valea Poienii, Doamnei, Vulturilor, Mugurilor, Pepiniere, Corha Dulii, Primăverii, Ciocârliei, Birț" aprobată prin HCL 50/2015


HCL 35/2017 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,Reabilitare și Modernizare Străzi în orașul Borșa, cartier Vălcineț: str. Torentului, Ferigii, Lalelelor, Stăvilarului, Cimbrului, Sârca, Joseni și Victor Babeș" aprobată prin HCL 24/2015


HCL 36/2017 privind identificarea, înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară a orașului Borșa a imobilului situat în orașul Borșa, pe strada Decebal, în suprafață de 3174 mp, cu destinație curte-bloc A2-A3 aparținând domeniului public, imobil înscris la poziția 172 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ și macadam, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Batos Alexandru Gabriel, imobil neidentificat cu date de carte funciară vechi


HCL 37/2017 privind rectificarea bugetului local al orașului Borșa pe anul 2017


HCL 38/2017 privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitului pe mijloacele de transport datorate bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local de pe raza administrativ teritorială a orașului Borșa


HCL 39/2017 privind dezmembrarea, atribuirea de număr cadastral, înscrierea dreptului de proprietate al orașului Borșa și atribuirea în folosință cu titlu gratuit a imobilului de natură teren în suprafață de 827 mp, aparținând domeniului public al orașului Borșa, situat pe strada Libertății, din CF 50140 cu nr. topo. 486/2/1, teren aferent Clubului Elevilor Borșa, la Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, pentru Clubul Copiilor Sighetul Marmației, în scopul utilizării acestuia ca și club al elevilor pentru perioada funcționării instituției.


HCL 40/2017 privind continuarea procedurii de expropriere pentru cauza de utilitatea publică, aprobată prin HCL 83 / 2015 pentru imobilul de natură teren, în suprafață de 996 mp, în vederea realizării obiectivului de utilitate publică de interes local ,,Varianta Ocolitoare a Centrului Civic al orașului Borșa, în regim stradal"


HCL 41/2017 privind aprobarea închirierii apartamentului nr. 3 din imobilul situat în localitatea Borșa, str. 22 Decembrie nr. 16, în vederea repartizării acestuia ca și locuință de serviciu pentru domnul Drăgoi Lilian, medic anestezist încadrat la Spitalul de Recuperare Borșa, de la numiții Danciu Claudiu și Viorica, cu domiciliul în orașul Borșa, str. George Coșbuc nr. 34B


HCL 42/2017 privind aprobarea preluării de datorie din patrimoniul SC Turism Schi Borșa ,,Perla Transilvaniei" în calitate de debitor inițial, în patrimoniul orașului Borșa în calitate de debitor nou


HCL 43/2017 privind aprobarea caietului de sarcini privind închirierea prin licitație publică a unor pășuni comunale aparținând domeniului public sau privat al orașului Borșa, situate în extravilanul orașului Borșa, pentru pășunatul bovinelor și ovinelor și stabilirea comisiei de licitație


HCL 44/2017 privind aprobarea plății comisionului de 0,7 % pe tranzacție, către Banca Transilvania, din bugetul local, pentru plățile efectuate prin ghiseul.ro, pentru plata impozitelor și taxelor locale


HCL 45/2017 privind implementarea proiectului, a studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferent investiției ,,Modernizarea, Reabilitatea și Extinderea sistemului de iluminat public, din orașul Borșa, jud. Maramureș"


HCL 46/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a investiției ,,Execuție Pod din beton peste râul Cisla, în orașul Borșa, și racordarea acestuia cu DN 18 și strada Ștrandului" indicatori rezultați în urma licitației și actualizării TVA cu 19%


HCL 47/2017 privind aprobarea inițierii, elaborării, depunerii și implementării de către Orașul Borșa a proiectului ,,IMPLICARE LOCALĂ - Partereriat de succes !" în cadrul Programului Operațional Competențe Umane 2014-2020, Axa prioritară 5 - ,,Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală" - orașe/municipii cu populație de peste 20.000 de locuitori, REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE


HCL 48/2017 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului ,,Lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocului de locuințe S+P+4E Str. Tineretului Nr. 7, Bl. A7-A8, Oraș Borșa, Jud. Maramureș; Str. Independenței Bl. 4, Cartier Baia Borșa, Oraș Borșa, Jud. Maramureș" Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea A ,,Clădiri rezidențiale", Apel de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1


HCL 49/2017 privind aprobarea modificării Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru județul Maramureș, aprobat prin H.C.L. 16/2016


HCL 50/2017 privind aprobarea Documentației de atribuire a contractului având ca obiect Delegarea prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare pentru activitățile de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, partea de nord a județului cuprinzând: LOT 1 : Zona 2 Sighetu Marmației și LOT 2 : Zona 3 Moisei


HCL 51/2017 privind demararea procedurilor în vederea modificării ,,Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism Aferent Orașului Borșa"


HCL 52/2017 privind modificarea bugetului finanțat din venituri proprii și subvenții și a listei de investiții pe anul 2017


HCL 53/2017 privind încetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr. 14051/22.06.2015 încheiat între Consiliul Local Borșa și Danci Maftei cu domiciliul în orașul Borșa str. Gârlei nr. 48, având ca obiect închirierea pășunii alpine Corhele Pietrosului, în suprafață de 22,66 ha


HCL 54/2017 privind aprobarea caietului de sarcini privind închirierea prin licitație publică a unor pășuni comunale aparținând domeniului public sau privat al orașului Borșa, situate în extravilanul orașului Borșa, pentru pășunatul bovinelor și ovinelor și stabilirea comisiei de licitație


HCL 55/2017 privind aprobarea alipirii imobilelor de natură teren identificate cu număr cadastral 55699 din CF 55699 în suprafață de 21 mp și număr cadastral 53762 din CF 53762 în suprafață de 105 mp, imobil rezultat cu număr cadastral 55872 cu suprafața totală de 126 mp, conform planului de amplasament întocmit de topograf autorizat Botos Alexandru și referatului de admitere eliberat de OCPI MM cu nr. 5472/30.05.2017, proprietatea orașului Borșa


HCL 56/2017 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului și scoaterea la vânzare prin licitație publică deschisă a două imobile: teren neproductiv în suprafață de 50 mp situat pe str. Victoriei, identificat cu nr. cadastral 55509 din CF 55509 și teren neproductiv în suprafață de 100 mp situat pe str. Victoriei, identificat cu nr. cadastral 55510 din CF 55510 și aprobarea caietului de sarcini


HCL 57/2017 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară a orașului Borșa și atribuirea de nr. cadastrale pentru imobilul de natură teren aferent str. Birț, alcătuit din două loturi astfel: Lotul 1 în suprafață de 1580 mp și lotul 2 în suprafață de 3735 mp, cuprins în domeniul public, imobil înscris la poziția 3 din anexa HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ și macadam, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Botos Alexandru Gabriel, imobil neidentificat cu date de carte funciară vechi


HCL 58/2017 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară a orașului Borșa și atribuirea de nr. cadastral pentru imobilul de natură teren aferent str. Ciocârliei, fosta ramură a străzii A. I. Cuza, în suprafață de 5436 mp din CF 50785 și din nr. topo. 5465/5 , cuprins în domeniul public, imobil înscris la poziția 5 din anexa HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din beton cimentat, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Botos Alexandru Gabriel


HCL 59/2017 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară a orașului Borșa și atribuirea de nr. cadastral pentru imobilul de natură teren aferent str. Comarnici, în suprafață de 953 mp, cuprins în domeniul public, imobil înscris la poziția 3 din anexa HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ și macadam, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Botos Alexandru Gabriel, imobil neidentificat cu date de carte funciară vechi 


HCL 60/2017 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară a orașului Borșa și atribuirea de nr. cadastral pentru imobilul de natură teren aferent str. Corha Dulii, în suprafață de 1068 mp din CF 2679 și din nr. topo. 55078/2/13 , cuprins în domeniul public, imobil înscris la poziția 3 din anexa HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ și macadam, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Botos Alexandru Gabriel 


HCL 61/2017 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară a orașului Borșa și atribuirea de nr. cadastral pentru imobilul de natură teren aferent str. Crângului, în suprafață de 9696 mp, cuprins în domeniul public, imobil înscris la poziția 3 din anexa HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ și macadam, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Botos Alexandru Gabriel, imobil neidentificat cu date de carte funciară vechi  


HCL 62/2017 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară a orașului Borșa și atribuirea de nr. cadastral pentru imobilul de natură teren aferent str. Doamnei, în suprafață de 255 mp, cuprins în domeniul public, imobil înscris la poziția 3 din anexa HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ și macadam, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Botos Alexandru Gabriel, imobil neidentificat cu date de carte funciară vechi 


HCL 63/2017 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară a orașului Borșa și atribuirea de nr. cadastral pentru imobilul de natură teren aferent str. Mugurilor, în suprafață de 945 mp din CF 2704 și din nr. topo. 5555/4/2/2 , cuprins în domeniul public, imobil înscris la poziția 3 din anexa HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din beton cimentat, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Botos Alexandru Gabriel 


HCL 64/2017 privind înscrierea dreptului de proprietate și atribuirea de nr. cadastral pentru imobilul de natură teren aferent str. Pepinierei (fosta ramură a str. A. I. Cuza) în suprafață de 1475 mp din CF 55471 și din nr. topo. 5519 cuprins în domeniul public, imobil înscris la poziția 5 din HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din beton cimentat, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Batos Alexandru Gabriel


HCL 65/2017 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară a orașului Borșa și atribuirea de nr. cadastral pentru imobilul de natură teren aferent str. Primăverii, în suprafață de 691 mp din CF 5124 și din nr. topo. 5509/4/2/2/2/2/4 cuprins în domeniul public, imobil înscris la poziția 3 din HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ și macadam, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Batos Alexandru Gabriel 


HCL 66/2017 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară a orașului Borșa și atribuirea de nr. cadastrale pentru imobilul de natură teren aferent str. Priseci alcătuit din 5 loturi, astfel: Lotul 1 în suprafață de 5263 mp neidentificat cu date de carte funciară vechi, Lotul 2 în suprafață de 22093 mp neidentificat cu date de carte funciară vechi, Lotul 3 în suprafață de 2357 mp din CF 54205 și din nr. topo. 4849/2/2, Lotul 4 în suprafață de 7831 mp din CF 3443 și din nr. topo. 7316/2 și Lotul 5 în suprafață de 3590 mp din CF 3443 și din nr. topo. 7316/2, cuprins în domeniul public, imobil înscris la poziția 5 din HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din beton cimentat, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Batos Alexandru Gabriel  


HCL 67/2017 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară a orașului Borșa și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren aferent str. Vulturilor, în suprafață de 543 mp cuprins în domeniul public, imobil înscris la poziția 3 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ și macadam, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Batos Alexandru Gabriel, imobil neindetificat cu date de carte funciară vechi


HCL 68/2017 privind dezmembrarea, identificarea, înscrierea și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren, din nr. topo. 19/2 din CF 19 și nu din nr. topo. 1893/2 din CF 783, așa cum apare în mod eronat la poziția 167 din anexa la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, situat pe str. Libertății din orașul Borșa, în suprafață de 1689 mp conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Botos Alexandru


HCL 69/2017 privind dezmembrarea imobilului de natură teren în suprafață totală de 3174 mp aferent curții blocului A2-A3 situat în localitatea Borșa str. Decebal, având numărul cadastral 55789 în 14 imobile cu următoarele suprafețe: 5mp, 8mp, 21mp, 34 mp, 14mp, 2mp, 74mp, 30mp 17mp, 45mp, 3mp, 36mp, 2877mp, conform referatului de dezmembrare cu nr. 5318/25.05.2017


HCL 70/2017 privind dezmembrarea imobilului de natură teren în suprafața totală de 126568 mp situat în localitatea Borșa, str. Brădet, având numărul cadastral 55665, în imobilul în suprafață de 14018 mp identificat cu număr cadastral 55786 și în imobilul în suprafață de 76020 mp identificat cu număr cadastral 55787 , conform referatului de dezmembrare cu nr. 4245/02.05.2017


HCL 71/2017 privind dezmembrarea imobilului de natură teren în suprafață totală de 737 mp situat în Loc. Borșa, str. Victoriei, având numărul cadastral 55319, în imobilul în suprafață de 165 mp identificat cu număr cadastral 55743, în imobilul în suprafață de 106 mp, identificat cu număr cadastral 557744, în imobilul în suprafață de 414 mp identificat cu număr cadastral 55745 și în imobilul în suprafață de 52 mp identificat cu număr cadastral 55746, conform referatului de dezmembrare cu nr. 3717/13.10.2017


HCL 72/2017 privind modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu Local cu nr. 74/27.09.2007 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului și concesionarea directă a suprafeței de 23 mp, teren situat în orașul Borșa, str. Aleea Tineretului Nr. 2, identificat cu cota parte din nr. topo. 729/2 din CF 8798 domnului Timiș Vasile în scopul extinderii spațiului comemrcial situat pe str. Aleea Tineretului, Bl. C1, Sc. A, CORP P, Ap. 1


HCL 73/2017 privind aprobarea închirierii terenului în suprafață de 1500 mp din CF 51435, identificat cu nr. cadastral 51435 situat în intravilanul orașului Borșa, str. Victoriei nr. 18, având categoria de folosință curți construcții, de la numiții Mihalyi Vasile și Mihalyi Angela în vederea amenajării unei parcări


HCL 74/2017 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului ,,Lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocului de locuințe S+P+4E, Str. Tineretului Nr. 7, Bl. A7-8, oraș Borșa, Jud. Maramureș; Str. Independenței, Bl. 4, Cartier Baia Borșa, Oraș Borșa Maramureș" Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, perațiunea A ,,Cldiri rezidențiale", Apel de Proiecte nr. POR./2016/3/3.1/A/1


HCL 75/2017 privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere, aferente obligațiilor fiscale principale restante la 30 martie 2017, datorate bugetului local de către personele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local de pe raza administrativ teritorială a orașului Borșa, constând în creanțe de natură fiscală


HCL 76/2017 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite, situate în intravilanul orașului Borșa, în vederea aplicării prevederilor art. 489, alin. (5)-(8) din legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și pct. 168 din HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare pentru aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia


HCL 77/2017 privind dezlipirea imobilului de natură teren identificat cu nr. topo. 732/3/2/4 din CF 54397 (vechi 8711) proprietatea publică a orașului cuprinsă în domeniul public la poziția nr. 172 din HCL 25/2001, înscrierea dreptului de proprietate pe numele orașului Borșa, atribuirea de nr. cadastral și trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului și concesionare directă a suprafeței de 43 mp, teren situat în orașul Borșa, str. Aleea Tineretului, identificat cu nr. topo 732/3/2/5 din CF 8711, doamnei Tomoiagă Roxana Loredana, cu domiciliul în orașul Borșa, str. Dragoș Vodă nr. 18, în scopul extinderii spațiului comercial situat pe str. Aleea Tineretului nr. 4 bl. A9 sc. A et. Parter Ap. 1


HCL 78/2017 privind aprobarea închirierii apartamentului nr. 2 din imobilul situat în localitatea Borșa, str. 22 Decembrie nr. 16, în vederea repartizării acestuia ca și locuință de serviciu pentru domnul Dragulescu Nicolae, medic urolog încadrat la Spitalul de Recuperare Borșa, de la numiții Danciu Claudiu și Viorica cu domiciliul în orașul Borșa, str. George Coșbuc nr 34B


HCL 79/2017 privind actulizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,Punct Salvamont, Puncte de observare, filmare, fotografiere și Refugiu Montan" faza Studiu de fezabilitate aprobat prin HCL 89/2016


HCL 80/2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,Punct Salvamont, Puncte de observare, filmare, fotografiere și Refugiu Montan" faza Studiu de fezabilitate aprobat prin HCL 90/2016


HCL 81/2017 privind actualizarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ,,Punct Salvamont, Puncte de observare, filmare, fotografiere și Refugiu Montan în orașul Borșa, jud. Maramureș" în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Regional 2014-2020, Axa prioritară 7, Prioritatea de investiții 7.1, nr. apelul de proiecte 2, aprobate prin HCL 91/2016


HCL 82/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Orașului Borșa și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local Borșa


HCL 83/2017 privind încetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr. 11255/10.05.2017 încheiat între Consiliul Local Borșa și d-l Timiș Grigore cu domiciliul în orașul Borșa str. Repezii nr. 8, având ca obiect închirierea pășunii alpine Strungi în suprafață de 37.87 ha


HCL 84/2017 privind încetarea mandatului de membru în cadrul Consiliului de dministrație al SC TURISM SKI BORȘA ,,Perla Transilvaniei" SRL a d-lui Domuta Valer prin demisie


HCL 85/2017 privind înscrierea dreptului de proprietate pe numele orașului Borșa și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren în suprafață de 34 mp din CF 1451 și nr. Topo. 1772/B/2/2, situat pe strada Dragoș Vodă, aparținând domeniului public al orașului Borșa, cuprins la poziția 65 din anexa la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, aprobat prin HCL 25/2001, atestat prin HG 934/2002, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Mihalyi Petru Ioan 


HCL 86/2017 privind înscrierea dreptului de proprietate pe numele orașului Borșa și dezmembrarea imobilului de natură teren identificat cu nr. topo 710/3/3/9 din CF 54372(vechi 8711) în nr. topo 710/3/3/10 cu suprafața de 20 mp și nr. topo 710/3/3/11 cu suprafața de 962 mp, proprietatea publică a orașului Borșa, cuprin în domeniul public la poziția nr. 172 din anexa la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, aprobat prin HCL 25/2001, atesta prin HG 934/2002


HCL 87/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Dezvoltare Complex Pescăresc Gura Repezii" prin construirea unei pensiuni turistice D+P+E+M în orașul Borșa str. Apelor nr. 1, județul Maramureș


HCL 88/2017 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a cotei de cofinanțare pentru investiția ,,Reabilitare și Modernizare Străzi în orașul Borșa, Cartier Centru: str. Rodnei, Sânzienelor, Avram Iancu, Pietrosa, Gârlei, Albinelor, Capra Neagră" aprobate prin HCL 55/2016 și HCL 56/2016


HCL 89/2017 privind aprobarea numărului de asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav, în cursul anului 2017


HCL 90/2017 privind încetarea mandatului de membru în cadrul Consiliului de administrație al SC TURISM SKI BORȘA ,,Perla Transilvaniei" SRL a domnului Timiș Adrian prin demisie


HCL 91/2017 privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul orașului Borșa


HCL 92/2017 privind angajarea unui avocat să reprezinte interesele Comisiei locale  de aplicare a legilor fondului funciar Borșa în cauza 2123/336/2016 având ca obiect contestație la executare în contradictoriu cu Asociația Composesorală Borșa, aflată în faza de fond pe rolul judecătoriei Bistrița Năsăud


HCL 93/2017 privind angajarea unui avocat să reprezinte interesele orașului Borșa în cauza nr. 7037/100/2012 având ca obiect stabilirea liniei de hotar între orașul Borșa și Comuna Moisei, aflat în faza de recurs pe rolul Curții de Apel Cluj, Secția contencios administrativ


HCL 94/2017 privind angajarea unui avocat să reprezinte interesle Comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar Borșa în cauza nr. 1009/177/2017 având ca obiect revizuire împotriva sentinței civile nr. 217/2004 a judecătoriei Alesd, pronunțată în dosar nr. 769/2003 în contradictoriu cu Asociația Composesorală Borșa, aflat în faza de fond pe rolul judecătoriei Alesd, respectiv în dosar nr. 1881/336/2017 având ca obiect ordonanță prezidențială


HCL 95/2017 privind rectificarea bugetului local al orașului Borșa și a listei de investiții pe anul 2017


HCL 96/2017 privind angajarea unui avocat să reprezinte interesele Comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar Borșa în cauza nr. 2228/337/2017 având ca obiect acordarea unui termen de grație sau eșalonarea, în cauza dosar nr. 2228/307/2017/a3 având ca obiect suspendare provizorie, în cauza dosar nr. 2151/307/2017 având ca obiect  contestație la executare și dosar nr. 2151/307/2017/a1 având ca obiect suspendare provizorie în contradictoriu cu Asociația Composesorală Borșa aflate în faza de fond pe rolul judecătoriei Târgu Jiu


HCL 97/2017 privind aprobarea elaborării documentației și transmiterea cererii către Ministerul Turismului, în vederea atestării orașului Borșa ca stațiune turistică de interes național


HCL 98/2017 privind rectificarea bugetului local al orașului Borșa și a listei de investiții pe anul 2017 


HCL 99/2017 privind dezmembrarea imobilului de natură teren în suprafață totală de 22093 mp situat în Loc. Borșa, str. Priseci, având numărul cadastral 55950, în imobilul în suprafața de 50 mp identificat cu număr cadastral 56084, în imobilul în suprafața de 50 mp identificat cu număr cadastral 56085, în imobilul în suprafața de 50 mp identificat cu număr cadastral 56086, în imobilul în suprafața de 50 mp identificat cu număr cadastral 56086 și în imobilul în suprafața de 21893 mp identificat cu număr cadastral 56088, conform referatului de dezmembrare cu nr. 7856/04.08.2017


HCL 100/2017 privind dezmembrarea imobilului de natură teren în suprafață totală de 2357 mp situat în Loc. Borșa, str. Priseci, având numărul cadastral 55947, în imobilul în suprafață de 50 mp identificat cu număr cadastral 56077 și în imobilul în suprafață de 2307 mp identificat cu numărul cadastral 56078, conform referatului de dezmembrare cu nr. 7858/04.08.2017


HCL 101/2017 privind dezmembrarea imobilului de natură teren în suprafața totală de 7831 mp situat în Loc. Borșa, str. Priseci, având numărul cadastral 55938, în imobilul în suprafață de 50 mp identificat cu număr cadastral 56067 și în imobilul în suprafață de 7781 mp identificat cu număr cadastral 56068, conform referatului de dezmembrare cu nr. 7857/04.08.2017


HCL 102/2017 privind rectificarea bugetului local al orașului Borșa și a listei de investiții pe anul 2017


HCL 103/2017 privind aprobarea cotei de cofinanțare de la bugetul local pentru investiția ,,Execuție pod de beton peste râul Cisla în orașul Borșa și racordarea acestuia cu DN 18 și strada Ștrandului"


HCL 104/2017 privind încetarea mandatului de membru în cadrul Consiliului de Administrație al SC TURISM SKI BORȘA ,,Perla Transilvaniei" SRL a doamnei Timiș Simona prin demisie


HCL 105/2017 privind aprobarea participării orașului Borșa în calitate de asociat-membru fondator la constituirea Asociației Grupului de Acțiune Locală Pro Borșa Maramureș, aprobarea actului constitutiv și al statutului Asociației Grupului de Acțiune Locală Pro Borșa Maramureș


HCL 106/2017 privind angajarea unui avocat să reprezinte interesele Ocolului Silvic Alpina Borșa RA în cauza nr. 1704/336/2017 având ca obiect contestație la executare și în cauza nr. 1710/336/2017 având ca obiect suspendarea executării silite, ambele în contradictoriu cu Asociația Composesorală Borșa, precum și în cauza nr. 2496/100/2017 având ca obiect acțiune în daune delictuale în contradictoriu cu S.C. R.I. Tascan Com S.R.L.


HCL 107/2017 privind mărirea de suprafață pentru imobilul de natură teren situat în Loc. Borșa, str. Lăzuci, identificat cu număr cadastral 54621, de la suprafața din acte de 5074 mp la suprafața măsurată de 5466 mp, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului întocmit de ing. topograf Botos Alexandru Gabriel


HCL 108/2017 privind mărirea de suprafață pentru imobilul de natură teren situat în Loc. Borșa, str. Lăzuci, identificat cu număr cadastral 51371, de la suprafața din acte de 20474 mp la suprafața măsurată de 21535 mp, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului întocmit de ing. topograf Botos Alexandru Gabriel


HCL 109/2017 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului și scoaterea la vânzare prin licitație publică deschisă a imobilului de natură teren intravilan, în suprafață de 3 mp situat pe str. Decebal, identificat cu nr. cadastral 55869 din CF 55869 și aprobarea caietului de sarcini


HCL 110/2017 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului și scoaterea la vțnzare prin licitație publică deschisă a imobilului de natură teren intravilan în suprafață de 5 mp situat pe str. Decebal, identificat cu nr. cadastral 55858 din CF 55858 și aprobarea caietului de sarcini


HCL 111/2017 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului și scoaterea la vânzare prin licitație publică deschisă a imobilului de natură intravilan în suprafață de 2 mp situat pe str. Decebal, identificat cu nr. cadastral 55864 din CF 55864 și aprobarea caietului de sarcini


HCL 112/2017 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului și scoaterea la vânzare prin licitație publică deschisă a imobilului de natură teren intravilan în suprafață de 34 mp situat pe str. Decebal, identificat cu nr. cadastral 55862 din CF 55862 și aprobarea caietului de sarcini


HCL 113/2017 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului și scoaterea la vânzare prin licitație publică deschisă a imobilului de natură teren intravilan în suprafață de 74 mp situat pe str. Decebal, identificat cu nr. cadastral 55865 din CF 55865 și aprobarea caietului de sarcini


HCL 114/2017 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului și scoaterea la vânzare prin licitație publică deschisă a imobilului de natură teren intravilan în suprafață de 45 mp situat pe str. Decebal, identificat cu nr. cadastral 55868 din CF 55868 și aprobarea caietului de sarcini


HCL 115/2017 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului și scoaterea la vânzare prin licitație publică deschisă a imobilului de natură teren intravilan în suprafață de 14 mp situat pe str. Decebal, identificat cu nr. cadastral 55863 din CF 55863 și aprobarea caietului de sarcini


HCL 116/2017 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului și scoaterea la vânzare prin licitație publică deschisă a imobilului de natură teren intravilan în suprafață de 8 mp situat pe str. Decebal, identificat cu nr. cadastral 55869 din CF 55869 și aprobarea caietului de sarcini


HCL 117/2017 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului și scoaterea la vânzare prin licitație publică deschisă a imobilului de natură teren intravilan în suprafață de 8 mp situat pe str. Decebal, identificat cu nr. cadastral 55860 din CF 55860 și aprobarea caietului de sarcini


HCL 118/2017 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului și scoaterea la vânzare prin licitație publică deschisă a imobilului de natură teren intravilan în suprafață de 17 mp situat pe str. Decebal, identificat cu nr. cadastral 55867 din CF 55867 și aprobarea caietului de sarcini


HCL 119/2017 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului și scoaterea la vânzare prin licitație publică deschisă a imobilului de natură teren intravilan în suprafață de 30 mp situat pe str. Decebal, identificat cu nr. cadastral 55866 din CF 55866 și aprobarea caietului de sarcini


HCL 120/2017 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului și scoaterea la vânzare prin licitație publică deschisă a imobilului de natură teren intravilan în suprafață de 21 mp situat pe str. Decebal, identificat cu nr. cadastral 55861 din CF 55861 și aprobarea caietului de sarcini


HCL 121/2017 privind înscrierea dreptului de proprietate pe numele orașului Borșa, pentru imobilul de natură teren în suprafață de 7 mp, identificat cu CF 50163 și nr. cadastral 50163 și a imobilului de natură teren în suprafață de 20 mp identificat cu CF 50164 și nr. cadastral 50164 aparținând domeniului public al orașului Borșa și alipirea unor imobile


HCL 122/2017 privind atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren în suprafață de 571431 mp, identificat cu nr. Topo. 7321/b/1/9/74/27/16/30 din CF 50059, având categoria de folosință pășune, cu denumirea Runcu Știol, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Botos Alexandru


HCL 123/2017 privind atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren în suprafață totală de 3340000 compus din suprafața de 2861509 mp identificată cu nr. Topo 7320/6 din CF 50372 și din suprafața de 478491 mp identificată cu nr. Topo 7321/b/1/9/74/27/16/29 din CF 50059, având categoria de folosință pășune, cu denumirea Știol, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Botos Alexandru


HCL 124/2017 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară pe numele orașului Borșa și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren în suprafața totală de 20250 mp, identificată cu nr. Topo 731/b/1/9/74/27/16/31 din CF 50059, având categoria de folosință drum, aferent străzii Prislop (fosta arteră a str. Preluca Tătarilor) aparținând domeniului public alorașului Borșa, imobil înscris la poziția 5 din anexa  la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din beton cimentat, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer Botos Alexandru


HCL 125/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,Continuare lucrări de construcție telegondolă, orașul Borșa"


HCL 126/2017 aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Creșa de Copii Borșa din subordinea Consiliului Local al orașului Borșa


HCL 127/2017 privind modificarea HCL 75/2017 prin care s-a aprobat scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale restante la 30 martie 2017 datorate bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local de pe raza administrativ teritorială a orașului Borșa constând în creanțe de natură fiscală


HCL 128/2017 privind rectificarea bugetului local al orașului Borșa și a listei de investiții


HCL 129/2017 privind aprobarea proiectului și a bugetului proiectului pentru obiectivul de investiții ,,Dezvoltare și dotare serviciu special de salvare montană salvamont din orașul Borșa"


HCL 130/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții ,,Dezvoltare și dotare serviciu special de salvare montană salvamont din orașul Borșa" care are în componență clădirile cu funcționalitățile <<Baza salvamont Prislop>> și <<Refugiu salvamont Runcu Știol>> obiectiv finanțat în cadrul programului HU-SK-RO-UA ENI CBC 2014-2020, în calitate de Lider de Parteneriat în cadrul proiectului ,,EMERGENT - Cross Border Capacity Building în Emergency Preparedness" - ,,Creșterea capacității transfrontaliere de reacție în situație de urgență", acronim EMERGENT


HCL 131/2017 privind dezmembrarea imobilului de natură teren în suprafață totală de 20250 mp situat în Loc. Borșa, având numărul cadastral 56268, în imobilul în suprafață de 1000 mp identificat cu număr cadastral 56272 și în imobilul în suprafață de 19250 mp identificat cu număr cadastral 56273, conform referatului de dezmembrare cu nr. 10972/01.11/2017


HCL 132/2017 privind dezmembrarea imobilului de natură teren în suprafață totală de 571431 mp situat în Loc. Borșa, având numărul cadastral 56264, în imobilul în suprafață de 570431 mp identificat cu nr. cadastral 56301 și în imobilul în suprafață de 1000 mp identificat cu nr. cadastral 56302, conform referatului de dezmembrare cu nr. 11374/2017


HCL 133/2017 privind scoaterea din domeniul public al orașului Borșa a imobilului de natură construcție identificată în CF 56071, cu nr. cad. 56071 -C1 aflat la poziția 144 din anexa la HCL 25/2001 privind însușirea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al orașului Borșa, situat pe str. Libertății, cu destinația Clubul Elevilor Borșa și rectificarea de carte funciară în sensul radierii dreptului de proprietate asupra construcției al orașului Borșa și înscrierea dreptului de proprietate în favoarea Ministerului Educației, respectiv ISJMM


HCL 134/2017 privind rectificarea bugetului local al orașului Borșa și a listei de investiții pe anul 2017


HCL 135/2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Borșa pentru anul 2018


HCL 136/2017 privind aprobarea repartizării unor locuințe sociale aparținând domeniului public al orașului Borșa


HCL 137/2017 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Borșa și vânzarea directă a suprafeței de 247,64 mp, teren situat în orașul Borșa str. Victoriei nr. 4, cotă parte din imobilul identificat cu nr. Cadastral 55745, înscris în CF 55745, în suprafață totală de 414 mp aferent imobilului de natură clădire proprietate privată, identificată cu nr. Cadastral 55745 C1-U1 domnului Ivașco Tibi și soției Ivașco Maria, cu domiciliul în Borșa str. Negoiescu Nr. 64


HCL 138/2017 privind aprobarea Regimului juridic al investiției pentru obiectivul de investiții ,,Colector Principal de colectare a apei uzate menajere și stație de epurare în orașul Borșa jud. Maramureș"


HCL 139/2017 privind angajarea unui avocat să reprezinte interesele autorității publice locale în cauza nr. 2622/100/2017 având ca obiect anulare act, în cauza dosar nr. 1812/336/2017 având ca obiect contestație la executare, în cauza dosar nr. 107/336/2017 având ca obiect validare poprire în contradictoriu cu Asociația Composesorală Borșa


HCL 140/2017 privind angajarea unui avocat să reprezinte interesele Ocolului Silvic Alpina Borșa RA în cauza nr. 2102/336/2017 avțnd ca obiect validare poprire în contradictoriu cu Asociația Composesorală Borșa, aflat pe rolul judecătoriei Sighetu Marmației


HCL 141/2017 privind rectificarea bugetului local al orașului Borșa pe anul 2017


HCL 142/2017 privind aprobarea zonelor de acțiune prioritară, a regulamentului de intervenție și a mecanismelor de recuperare a sumelor avansate de UAT Borșa pentru asigurarea contribuției proprii a deținătorilor clădirilor, în vederea realizării lucrărilor de intervenție cu privire la creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor prin măsuri de reabilitare structural-arhitecturală a anvelopei acestora în cadrul programului multianual


HCL 143/2017 privind aprobarea închiderii apartamentului nr. 1 din imobilul situat în localitatea Borșa, str. 22 Decembrie nr. 16, în vederea repartizării acestuia ca și locuință de serviciu pentru doamna Dumitraș Galina, medic internist încadrat la Spitalul de Recuperare Borșa, de la numiții Danciu Claudiu și Viorica cu domiciliul în orașul Borșa, str. George Coșbuc nr. 34B


HCL 144/2017 privind rectificarea bugetului local al orașului Borșa pe anul 2017


HCL 145/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018


HCL 146/2017 privind aprobarea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al orașului Borșa, a organigramei și numirea unui șef de serviciu


HCL 147/2017 privind alipirea imobilului de natură teren în suprafață de 21535 mp, identificat cu CF 51371 și nr. Cadastral 51371 și a imobilului de natură teren în suprafață de 5466 mp, identificat cu CF 54621 și nr. Cadastral 54621 proprietatea publică a orașului Borșa, rezultând imobilul în suprafață de  27001 mp, identificat cu CF 56387 și nr. Cadastral 56387, situat pe str. Lăzuci, conform referatului de admitere nr. 12678/12.12.2017


HCL 148/2017 privind identificarea. înscrierea și atribuirea de numere cadastrale pentru imobilele de natură teren situate pe str. Pieții din orașul Borșa, fără date de CF, care aparțin domeniului public al orașului Borșa la pozițiile 3, 43, 40 și 160 din anexa cu inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, aprobată prin HCL 21/2001, atestată prin HG 934/2002, conform planurilor de amplasament și delimitare


HCL 149/2017 privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară pe numele orașului Borșa și atribuirea de număr cadastral pentru imobilele de natură teren, având categoria de folosință drum, aferent străzii Negoiescu-lot 1 în suprafața de 797 mp fără date de carte funciară, aferent străzii Negoiescu-lot 2 în suprafața de 3731 mp fără date de carte funciară, aferent străzii Negoiescu-lot 3 în suprafața de 5142 mp fără date de carte funciară și aferent străzii Negoiescu-lot 4, aparținând domeniului public al orașului Borșa, imobil înscris la poziția 3 din anexa la HCL 25/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Borșa, atestat prin HG 934/2002, cu destinația străzi cu îmbrăcăminte din balast, pământ și macadam conform planurilor de amplasament și delimitare întocmite de inginer Botos Alexandru Gabriel


HCL 150/2017 privind atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren în suprafața totală de 15000 mp situat în zona Prislop, identificat cu nr. Topo. 7321/b/1/9/71 din CF 53758, imobil cuprins în domeniul privat al orașului Borșa și transmiterea în administrarea Consiliului Județean Maramureș a acestui imobil în vederea implementării proiectului ,,Centrul de Vizitare Parcul Național Munții Rodnei" pe perioada existenței construcției


HCL 151/2017 privind acceptarea ofertei de donație a terenului intravilan în suprafața totală de 1263 mp, compus din suprafața de 508 mp identificată cu nr. cadastral 55244 din CF 55244, suprafața de 260 mp identificată cu nr. cadastral 55239 din CF 55239, suprafața de 296 mp identificată cu nr. cadastral 55254 din CF 55254, proprietatea domnului Ștețco Gheorghe și soției Ștețco Adriana cu domiciliul în Borșa, str. Obraței nr. 32A și suprafața de 199 mp identificată cu nr. cadastral 55339 din CF 55339, proprietatea SC Gostemob Legno Piu SRL cu sediul în Borșa str. Moldovei nr. 18H


HCL 152/2017 privind asigurarea din bugetul local al orașului Borșa a contribuției proprii a deținătorilor clădirilor situate pe str. Victoriei nr. 3, imobile cu destinația bloc nr. 32 și imobil cu destinația bloc nr. A4/16 în vederea realizării lucrărilor de intervenție cu privire la creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor prin măsuri de reabilitare structural-arhitecturală a anvelopei acestora în cadrul programului multianual


HCL 153/2017 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza teritorială a orașului Borșa pentru anul școlar 2018-2019


HCL 154/2017 privind modificarea HCL 75/2017 prin care s-a aprobat scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor principale restante la 30 Martie 2017, datorate bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local de pe raza administrativ teritorială a orașului Borșa, constând în creanțe de natură fiscală


 Actualizat la data de: 04/02/2020


Curs Valutar
Click pentru cursul valutar...
Vremea
Click pentru vreme...

 

poca_borsa_mm_transp